Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Wyniki III kwartału 2007 r.
13.11.2007

ATM S.A. przedstawiła wyniki III kwartału 2007 r.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej ATM przychody ze sprzedaży wyniosły 45,7 mln zł (wzrost o 54% w porównaniu z poprzednim rokiem), przy zysku netto w wysokości 0,63 mln zł.

Wyniki grupy po trzech kwartałach zamykają się kwotą przychodów 130,6 mln zł i zysku netto 0,49 mln zł.
Zarząd ocenia kwartał jako udany ze względu na poziom realizacji strategii długoterminowej spółki, a także na przygotowanie sprzedaży w czwartym kwartale. Spółka intensywnie realizowała założone plany inwestycyjne, wytwarzając wartościowe aktywa (w tym ponad 150 km nowych traktów światłowodowych w dużych miastach), które przyniosą znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży począwszy od 2008 roku. Ponadto bardzo dobre efekty daje współpraca spółek w ramach grupy kapitałowej, przynosząc coraz więcej znaczących kontraktów.
Wyniki sprzedaży w trzecim kwartale nie są dla ATM satysfakcjonujące. Zdaniem zarządu typowy efekt sezonowości został w bieżącym roku pogłębiony, w związku z przesunięciem realizacji niektórych większych kontraktów na czwarty kwartał. Jednakże wykonanie prognozy wyników na rok 2007 zapowiedzianych w prospekcie emisyjnym jest nadal realne.

Istotne osiągnięcia ATM S.A. w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Znacząca umowa z Polską Telefonią Cyfrową
W minionym kwartale spółka poinformowała o podpisaniu znaczącej umowy. We wrześniu został podpisany aneks do umowy z Polską Telefonią Cyfrową sp. z o.o., operatorem sieci telefonii komórkowej Era i Heyah. Dotyczy rozbudowy sieci przesyłu danych w technologii MPLS i opiewa na ponad 13,4 mln złotych.

ATM dostawcą Liberty Mutual, jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych na świecie
Spółka informowała w drugim kwartale o podpisaniu dwóch kontraktów z „jedną z największych instytucji finansowych na świecie”. Po oficjalnym rozpoczęciu przez tę firmę działalności w Polsce możemy ujawnić, że chodziło o Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.). Szacunkowa wartość umów ATM z Liberty wynosi 6,9 mln zł. Kontrakty obejmują dostawę dedykowanego dla tej instytucji, zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz zapewnienie usług serwisowych. Znaczna część zakontraktowanych usług jest świadczona w postaci pełnego outsourcingu.

Coraz lepsza Atmosfera
ATM zawiera kolejne umowy na wdrożenia autorskiego oprogramowania Atmosfera. System został ostatnio wprowadzony w centrali Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oraz 106 jednostkach terenowych w całym kraju. Użytkownikami rozwiązania jest ok. 1700 pracowników banku. Kolejnym klientem jest jeden z największych producentów leków w Polsce. Również wcześniejsza instalacja w Telewizji Polskiej S.A. jest rozszerzana o nowe moduły funkcjonalne.

Rozwój sieci ATMAN
ATMAN uruchomił kolejne węzły: w Koszalinie oraz we Frankfurcie. Trwają również intensywne prace nad budową własnych sieci światłowodowych. W 2007 roku zbudowano ponad 150 km tras w 5 miastach, zaś prace w toku przyniosą kolejnych 60 km. Budowa dalszych 200 km została zaplanowana na 2008 rok.
Pomyślnie rozwija się sprzedaż usług Centrum Danych, m.in. podpisano umowy z kolejnymi trzema znaczącymi instytucjami z sektora finansowego i 2 wortalami internetowymi.
ATM podpisał z Telekomunikacją Polską SA umowę o dostępie do pętli abonenckiej (LLU), co zaowocuje stworzeniem przez ATM nowej oferty usług. Uruchomiony został pierwszy międzyoperatorski styk w technologii 10 Gigabit Ethernet z siecią Telekomunikacji Polskiej SA. Wcześniej funkcjonujące punkty styku (w technologii Gigabit Ethernet) nie zapewniały możliwości rozwoju wymaganej przez szybki wzrost ruchu pomiędzy sieciami ATMAN i TP. Dotychczas istniejące łącza o przepustowości 10 Gb/s były wykorzystywane tylko we własnej sieci.

Osiągnięcia spółek grupy kapitałowej

System płatności mobilnych mPay
We wrześniu br. nastąpiło komercyjne uruchomienie platformy płatności mobilnych w sieci Polkomtela (operatora sieci telefonii komórkowej Plus, Simplus oraz Sami Swoi). W przedsięwzięciu uczestniczą też firmy McDonald’s, Sodexho, Telepizza, Nestle i Allpay. Przy pomocy telefonu komórkowego można już zapłacić w niemal 350 punktach sprzedaży oraz ponad 6000 serwisów internetowych. Plany dynamicznego rozwoju powinny doprowadzić do przekroczenia liczby 600 punktów sprzedaży jeszcze przed końcem tego roku. Wprowadzenie mobilnych płatności w Polsce jest pionierskim projektem tego typu i dużym wydarzeniem w branży. Wobec znacznego zapotrzebowania na kapitał pozwalający na ekspansję w Polsce i za granicą, mPay S.A. podpisała z Domem Maklerskim IDM S.A. umowę o przeprowadzenie pierwszej publicznej emisji akcji mPay S.A. na GPW.

ATM Services sp. z o.o. uzyskała status Enterprise Partner firmy VMWare i ma na swym koncie aż 39 wdrożeń w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Sputnik Software sp. z o.o. regularnie informuje o swoich sukcesach, między innymi o umowie o wartości ok. 1,5 mln zł podpisanej w lipcu z Ministerstwem Finansów, a dotyczącej świadczenia usług związanych z utrzymaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, o wygraniu przetargu o wartości ok. 1 mln zł na budowę kompleksowego systemu informatycznego gminy Zgierz oraz o umowie z kilkoma dużymi uczelniami w Polsce w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji studenckiej.

KLK sp. z o.o. w rankingu Teleinfo 500 uplasowała się na siódmej pozycji wśród największych firm informatycznych w woj. śląskim. Podpisała m.in. kontrakt na modernizację infrastruktury technicznej Komendy Głównej Policji za 6,6 mln zł (brutto).

Impulsy sp. z o.o.
W grupie kapitałowej ATM S.A. pojawiła się dwunasta spółka. Impulsy to firma o wielkim doświadczeniu i szerokich kontaktach w dziedzinie informatyki medycznej. Inwestycja ok. 2,3 mln zł w 72% kapitału i głosów w tej spółce jest dla ATM elementem realizacji zapowiadanego rozwoju kompleksowej oferty dla sektora medycznego. 
w góręw górę