Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Specjalna Strefa Ekonomiczna w Warszawie - mini "Krzemowa Dolina" wokół ATM
14.11.2007

W dniu dzisiejszym ATM S.A. otrzymała wiadomość, że Rada Ministrów wydała rozporządzenie zezwalające na rozszerzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o podstrefę Warszawa Grochowska, na której działalność prowadzi ATM S.A.

— Zamysł stworzenia warunków do powstania Centrum Innowacji z prawdziwego zdarzenia, które gromadziłoby w jednym miejscu w Warszawie firmy zajmujące się nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi, powstał kilka miesięcy temu. Celem jest stworzenie takiego miejsca, w którym można by zgromadzić zespoły wybitnych inżynierów i naukowców, opracowujących nowoczesne rozwiązania w telekomunikacji i informatyce, mające zastosowanie w kraju i na świecie. ATM S.A. prowadzi od dawna takie prace, więc doszliśmy do wniosku, że warto by było połączyć siły z innymi podmiotami w branży. Tym bardziej, że wybrane na Centrum Innowacji miejsce stwarza idealne warunki do takiej działalności ze względu na dostępną infrastrukturę telekomunikacyjną i informatyczną zbudowaną przez naszą firmę — mówi Tadeusz Czichon, wiceprezes Zarządu ATM.

Realizacja tego celu możliwa jest w związku z istnieniem w Polsce specjalnych stref ekonomicznych. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych ustanawia szczególną formę wspierania przez Państwo rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego, proporcjonalnego do wielkości poniesionych, kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. Początkowo ustawa miała na celu zwalczanie bezrobocia strukturalnego w wybranych regionach, zaś obecnie jest także narzędziem wspierania dynamiki rozwoju priorytetowych dziedzin gospodarki.

Inwestycja firmy ATM wpisuje się w główne cele rozwoju Polski i Unii Europejskiej wyrażone w Strategii Rozwoju Kraju i w Strategii Lizbońskiej. Ma doprowadzić do powstania na warszawskiej Pradze Południe środowiska, w którym podmioty świadczące usługi oparte na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych znajdą warunki optymalnego rozwoju. Centrum zapewni wsparcie kapitałowe, technologiczne i organizacyjne, a także dostęp do unikalnej infrastruktury (pomieszczenia biurowe oraz odpowiednio wyposażone pomieszczenia techniczne do przetwarzania i składowania danych oraz niezawodne i wydajne łącza telekomunikacyjne).

— Na stworzeniu Centrum Innowacji ATM skorzystają przede wszystkim utalentowani młodzi ludzie, dla których zostaną stworzone warunki ciekawego zatrudnienia i komercyjnego wykorzystania ich potencjału intelektualnego. Zamierzamy uczynić istotny krok, który może skłonić do pozostania i podjęcia pracy w Warszawie najzdolniejszych studentów stołecznych uczelni, dając im szanse zmierzenia się z wyzwaniami technologicznymi na skalę światową — stwierdził prezes firmy Roman Szwed.

ATM zamierza dać przykład i pociągnąć za sobą inne spółki o podobnym profilu i ambicjach. Planuje inwestowanie w zwiększenie potencjału już istniejącego węzła telekomunikacyjnego i infrastruktury do świadczenia usług opartych na sprawnej telekomunikacji. Drugim nurtem będzie rozwój nowych produktów i usług — jednym z pewnych „lokatorów” ośrodka będzie Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab. W kręgu zainteresowania spółki pozostają głównie technologie związane z telekomunikacją, szczególnie technologie mobilne i multimedia. Zakres realizowanych w Centrum projektów będzie jednak na pewno szerszy i w znacznej mierze będzie zależał od kreatywności inżynierów i informatyków, którzy w liczbie co najmniej kilkuset znajdą zatrudnienie na jego terenie.

ATM od wielu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe polegające m.in. na budowaniu platform technologicznych służących do realizacji różnorodnych usług dodanych do telekomunikacji. Firma zajmuje na rynku pozycję określaną jako technological enabler, dając innym operatorom narzędzia zwiększania wartości usług świadczonych przez nich abonentom. Poza własnymi badaniami, w 2006 roku zainicjowano również program corporate venturing, inwestując w spółki we wczesnej fazie rozwoju, opracowujące innowacyjne produkty i usługi. Każda z tych spółek ma szansę odnieść sukces na skalę globalną, przynosząc wielokrotny zwrot z poczynionej inwestycji. Celem programu corporate venturing jest osiągnięcie skokowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy poprzez dobór takich podmiotów uczestniczących w programie, które mają szanse osiągnąć komercyjny sukces dzięki połączeniu swoich innowacyjnych pomysłów z doświadczeniem i potencjałem grupy kapitałowej ATM. Wytworzenie efektu synergii pomiędzy uczestnikami programu corporate venturing wymaga zorganizowanych form współpracy ATM z nabywanymi spółkami. Skupienie takich podmiotów wokół ATM, również w sensie lokalizacji, może ułatwić konstruktywną wymianę doświadczeń i wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności, a tym samym przyczynić się do obniżenia kosztów wdrażania usług.

W ubiegłym miesiącu podczas sesji Rady Warszawy poświęconej m.in. utworzeniu podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, inicjatywa ATM S.A. spotkała się z aprobatą i może stać się początkiem szerszego programu, w którym miasta będące silnymi ośrodkami akademickimi wykorzystują dostępne narzędzia do stymulowania inwestycji w najnowocześniejsze technologie w informatyce, telekomunikacji, genetyce, nanotechnologii itp.

Uzyskanie decyzji o rozszerzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczyna nowy, ambitny projekt realizowany przez ATM. Jego pierwszym etapem będzie podpisanie odpowiedniej umowy z podmiotem zarządzającym Strefą, a następnie budowa Centrum Innowacji o rozmiarze adekwatnym do pozycji Warszawy jako stolicy europejskiej. Przewiduje się, że łączne nakłady na budowę Centrum Innowacji mogą sięgnąć 380 mln zł w przeciągu następnych 10 lat. Sposób finansowania budowy Centrum Innowacji, w szczególności w zakresie środków niezbędnych do inwestycji w budowę nowych obiektów biurowych wyposażonych w bogatą infrastrukturę techniczną, będzie rozpatrzony po podpisaniu stosownych umów określających warunki działalności w Strefie. Przychody będą powstawały w wyniku obsługi teleinformatycznej firm zaproszonych do działalności w Centrum, własnej działalności innowacyjnej ATM S.A. oraz jej spółek zależnych. Dla wszystkich firm funkcjonujących w Strefie istotne znaczenie będą miały ulgi w podatku dochodowym, adekwatne do poczynionych inwestycji. 
w góręw górę