Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM zdobył certyfikat w dziedzinie bezpieczeństwa informacji - ISO 27001
26.11.2007

ATM otrzymał certyfikat wydany przez BSI (British Standards Institution), poświadczający że usługi kolokacyjne i administracyjne ATMAN świadczone w głównej siedzibie są zgodne z Deklaracją Stosowania SoA, wydanie 3, zaś firma działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2005.

Oznacza to, że spółka zapewnia wysoki poziom obsługi klientów, a uzyskany certyfikat jest gwarancją dotrzymania warunków tego standardu.

Zarząd ATM uważa niezakłócone funkcjonowanie procesów zarządzania informacją za czynnik o znaczeniu strategicznym dla bieżącej działalności. W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług zdefiniowano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS), zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001, jako część funkcjonującego od dawna Systemu Zarządzania.

ATM świadczy pod marką ATMAN usługi telekomunikacyjne, w tym usługi kolokacyjne, hostingowe i outsourcingowe, związane ze składowaniem i przetwarzaniem danych na rzecz klientów — w szczególności firm z sektora bankowości i ubezpieczeń. Kluczowym warunkiem wiarygodności tych usług jest zachowanie poufności, integralności i dostępności danych zdefiniowanych jako chronione. Zachowanie bezpieczeństwa informacji wobec dynamicznie zmieniających się zagrożeń polega na wdrożeniu procesu systematycznej identyfikacji i spełniania związanych z tym wymogów oraz osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu organizacyjnego i technicznego firmy. 
w góręw górę