Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Czwarty kwartał 2007 najlepszym kwartałem w historii ATM S.A.
22.01.2008

Szacunkowe dane finansowe, opublikowane przez spółkę w raporcie bieżącym nr 05/2008 pokazują, że zgodnie z oczekiwaniami Zarządu czwarty kwartał ubiegłego roku był wyjątkowo udany.

Jednostkowe wyniki ATM S.A. — ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 19,5 mln zł zysku ze sprzedaży — są najlepsze w całej historii spółki i oznaczają wzrost odpowiednio o ponad 137% (przychody) i o ponad 138% (zysk) w stosunku do dotychczas najlepszego, czwartego kwartału 2006 r. Niestety, utrzymuje się zjawisko sezonowości sprzedaży zarówno w ATM S.A., jak i w całej grupie, na czwarty kwartał przypadła bowiem ponad połowa przychodów całego roku.

Godny podkreślenia jest fakt wypracowania skutecznych form współpracy pomiędzy podmiotami w grupie kapitałowej. Wzrost przychodów skonsolidowanych jest nie tylko wynikiem prostego sumowania rezultatów osiągniętych niezależnie przez poszczególne spółki, stoją za nim także projekty realizowane wspólnie oraz intensywnie rozwijany cross-selling (sprzedaż produktów danej spółki przez pozostałe podmioty grupy).

W opinii Zarządu osiągnięte wyniki 2007 roku należy ocenić pozytywnie, szczególnie wobec faktu, że łączna wartość rozstrzyganych przetargów publicznych wciąż dalece odbiega od wielokrotnych zapowiedzi. Nadal nie dochodzą do skutku zamówienia publiczne na wiele inwestycji teleinformatycznych, niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego państwa, nie mówiąc już o budowaniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Rysująca się możliwość poprawy tej sytuacji w nadchodzącym roku jest wielką szansą dla ATM S.A. oraz innych dynamicznych spółek, o ugruntowanym potencjale i kompetencjach. Także z tego powodu rok 2008 powinien być bardzo dobrym rokiem dla spółki. 
w góręw górę