Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Ogłoszenie wyników ATM S.A. za IV kwartał 2007 r.
25.02.2008

W czwartym kwartale w 2007 r. Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Zgodnie z przewidywaniami czwarty kwartał przyniósł ATM połowę całorocznych przychodów skonsolidowanych. Dla ATM S.A., spółki dominującej w grupie, był to kwartał rekordowy: ponad 100 mln zł przychodów (o 138% więcej od dotychczasowego rekordu w Q4 2006).

 

  2007
(tys. zł)
2006
(tys. zł)
całkowite
2006
(tys. zł)
z wyłączeniem transakcji
leasingu zwrotnego fragmentu
sieci światłowodowej
Dynamika wzrostu
wyników z działalności
podstawowej
Przychody ze sprzedaży 260 090 145 726 145 726 78%
Zysk ze sprzedaży netto 23 174 11 448 11 448 102%
Zysk operacyjny 22 789 31 797 12 066 89%
Zysk netto 20 590 26 436 10 454 97%

 

W całym 2007 roku skonsolidowane przychody wyniosły ponad 260 mln zł i oznaczają wzrost o 78% w stosunku do roku 2006. Wyniki osiągnięte w roku 2007 z działalności podstawowej wykazują znaczący wzrost w stosunku do roku 2006 we wszystkich kategoriach. W tabeli pokazujemy wyniki całkowite dla roku 2006 r. i dla porównania te same wyniki z wyłączeniem transakcji leasingu zwrotnego części sieci światłowodowej.

Natomiast do niepowodzeń Spółki w 2007 r. należy zaliczyć niewykonanie planu w zakresie osiągnięcia przychodów i zysków ze sprzedaży części wytwarzanych aktywów. Planowany zysk ze sprzedaży akcji mPay S.A., z którego Spółka przewidywała ok. 20 mln zł zysku brutto (ok. 16 mln zł zysku netto), ze względu na przesunięcie oferty publicznej akcji nie został zrealizowany (Raport bieżący 76/2007).

Czwarty kwartał 2007 r., zgodnie z przewidywaniami, zaowocował kilkoma znaczącymi kontraktami — niektóre z nich przytaczamy poniżej. Przedmiotem zamówienia publicznego o wartości 30,7 mln zł brutto była dostawa sprzętu dla Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Również w czwartym kwartale została zrealizowana rozbudowa sieci IP MPLS dla Polskiej Telefonii Cyfrowej za ok. 14 mln zł (łączna sprzedaż do PTC w 2007 r. wyniosła 22,9 mln zł). Sprzedaż łączy światłowodowych w pięciu miastach dla firmy telekomunikacyjnej PBT Hawe przyniosła 11 mln zł. ATM S.A. kontynuuje też rozbudowę infrastruktury sieciowej UPC, co w IV kwartale przyniosło 3 mln zł (łącznie 17,7 mln zł w 2007 roku), oraz przebudowę sieci szkieletowej Polkomtela za 5,4 mln zł (łącznie 7,2 mln zł w 2007 r.).

Bardzo dobre wyniki w 2007 r. zanotowały także pozostałe spółki grupy kapitałowej. W szczególności znaczący wpływ na wyniki skonsolidowane miała spółka KLK, która zwiększyła swoje przychody o 42% do 68 mln zł oraz zysk netto o 144% do 4,3 mln zł.

Spółka mPay S.A. konsekwentnie się rozwija, podobnie jak oferowany przez nią system płatności mobilnych mPay, który pozyskuje nowych użytkowników (ok. 10 tys. na koniec 2007 r.) i wdrażany jest w kolejnych punktach dokonujących sprzedaży towarów i usług, m.in. w sieciach McDonald’s, Sodexho, Telepizza, Pizza Dominium, agregatach płatności takich jak AllPay, DotPay, PayMarker, serwisach internetowych takich jak Cineman.pl, jak również w płatnościach za parkowanie na terenie Warszawy. Łącznie na koniec roku 2007 obsługiwał ok. 800 miejsc sprzedaży i 6000 witryn internetowych. Do niepowodzeń roku 2007 należy zaliczyć niepodpisanie umów z pozostałymi operatorami telefonii komórkowej w Polsce. Prace w kierunku utworzenia powszechnego systemu płatności mobilnych w Polsce w oparciu o rozwiązanie mPay trwają.

Dzięki kapitałom pozyskanym w minionym roku z drugiej oferty publicznej (ponad 150 mln zł), Spółka kontynuowała swoją działalność inwestycyjną. W roku 2007 ATM S.A. znacząco rozbudowała swoją infrastrukturę światłowodową. Całkowita długość traktów światłowodowych, która na koniec 2006 r. wynosiła 279 km, została do końca roku 2007 zwiększona o 54% dzięki wybudowaniu dodatkowych 151 km traktów. Długość par włókien światłowodowych w tych traktach wzrosła w tym samym czasie aż o 76%. Stanowi to bazę do zwiększenia przychodów ze świadczenia przez ATM S.A. usług teleinformatycznych w 2008 r.

Grupa kapitałowa ATM powiększyła się o kolejne spółki. Została sfinalizowana transakcja z holenderskim operatorem telekomunikacyjnym Linx Telecommunication i polskimi spółkami: Sputnik Software oraz Impulsy. Spółka powołała także Centrum Badawczo Rozwojowe ATM Lab, które będzie kontynuować prace badawczo-rozwojowe prowadzone dotychczas w ATM S.A.

Sukcesem czwartego kwartału jest uzyskanie zgody na rozszerzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Warszawa o Kompleks Grochowska, ustanowiony na terenie, na którym Spółka prowadzi działalność (Raport bieżący 69/2007). Rozszerzenie to nastąpiło w wyniku inicjatywy ATM, mającej na celu stworzenie warunków do powstania w Warszawie Centrum Innowacji, które gromadziłoby w jednym miejscu firmy zajmujące się nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. 
w góręw górę