Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Wyniki I kwartału 2008 r.
13.05.2008

W I kwartale 2008 r. przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku zarówno w spółce ATM S.A. (wzrost o 26%), jak i w całej grupie kapitałowej (wzrost o 13%). Jeszcze lepiej wygląda wzrost zysku brutto ze sprzedaży — odpowiednio 48% i 60%.

Co prawda koszty działalności również znacznie wzrosły, co pozwoliło tylko na niewielką poprawę zysku netto przypadającego akcjonariuszom Grupy (strata 255 tys. zł w roku bieżącym w stosunku do straty 1.927 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zarząd ATM ocenia jednak te wyniki dobrze — zważywszy na tradycyjną sezonowość sprzedaży w polskiej branży IT — i uważa, że grupa kapitałowa ATM rozwija się zgodnie z planem.

Szczególnie wysoki wzrost zanotowała Spółka w obszarze sprzedaży stałych usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych. Wzrost ten (liczony w stosunku do poprzedniego kwartału) jest najwyższy w historii ATM i jest efektem znaczących inwestycji w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, dokonanych w roku ubiegłym i kontynuowanych w roku bieżącym. Zarząd oczekuje, że ten segment działalności będzie się charakteryzował dalszym dynamicznym wzrostem. Do grona klientów sieci ATMAN dołączyła m.in. Aster Sp. z o.o., co świadczy o możliwości zaoferowania przez ATM usług telekomunikacyjnych dla najbardziej wymagających klientów. Na wzrost sprzedaży wpłynęło także uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 27001:2005 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) na świadczone przez ATM usługi telekomunikacyjne.

W zakresie usług dodanych do telekomunikacji niezmiennie wysoki wzrost przychodów następuje w zakresie świadczenia usług kolokacyjnych. W minionym kwartale do grona klientów ATM dołączyły m.in. firmy eCard i Empik Sp. z o.o. Jest to efekt inwestycji w rozbudowę niezbędnej infrastruktury przeznaczonej na centra danych, które będą kontynuowane m.in. w ramach projektu Centrum Innowacji ATM.

Drugim obszarem charakteryzującym się dużą dynamiką wzrostu były wdrożenia autorskich systemów informatycznych pod marką handlową Atmosfera. W minionym kwartale ATM zakończył wdrożenia swojego systemu Atmosfera Service Desk w trzech dużych instytucjach finansowych. Ciekawie zapowiada się także sprzedaż nowego produktu z rodziny Atmosfera — Atmosfera TenStep (Enterprise Project Management). Wszystko wskazuje na to, że Atmosfera staje się coraz chętniej kupowanym oprogramowaniem, szczególnie przez instytucje rynku finansowego. 
w góręw górę