Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Wyniki II kwartału 2008 r.
12.08.2008

W drugim kwartale 2008 r. wzrosły przychody ze sprzedaży w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku, tak w ATM S.A. (wzrost o 19%), jak i w całej grupie kapitałowej (wzrost o 11%). Wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniósł odpowiednio 22% i 12%.

Wzrost przychodów przy skutecznej kontroli kosztów pozwolił na znaczącą poprawę zysków wypracowanych przez Spółkę i jej grupę kapitałową. ATM S.A. w pierwszym półroczu osiągnęła 3.766 tys. zł zysku netto, wobec 216 tys. zł straty w tym samym okresie roku ubiegłego. Dla akcjonariuszy ATM spółki z grupy kapitałowej wypracowały łącznie 2.310 tys. zł zysku netto, podczas gdy w roku ubiegłym było to 21 tys. zł straty.

Korzystnie wyglądają także trendy porównując drugi kwartał bieżącego roku z kwartałem poprzednim: przychody skonsolidowane wzrosły o 18%, a zysk netto w wysokości 2,3 mln zł optymistycznie wygląda w zestawieniu ze stratą 0,7 mln zł w poprzednim kwartale.

Zarząd ATM ocenia te wyniki bardzo dobrze i stwierdza, że grupa kapitałowa ATM rozwija się zgodnie z założeniami i planami rocznymi. Podsumowanie pierwszego półrocza dobrze prognozuje co do możliwych do osiągnięcia wyników rocznych — biorąc pod uwagę tradycyjną dla branży IT sezonowość sprzedaży, charakteryzującą się znacznym wzrostem przychodów i zysków w końcu roku.

Spółka systematycznie notuje wysoki wzrost przychodów w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług dodanych do telekomunikacji (wzrost o 41% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku), a zwłaszcza przychodów z usług kolokacyjnych. Właściwy i dynamiczny rozwój tej części działalności ATM S.A. ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i stabilności finansowej całej firmy, gdyż zdecydowana większość umów jest zawartych na okresy wieloletnie i zapewnia spółce przewidywalne, znaczące przychody w latach następnych. I tak, w minionym kwartale do grona klientów ATM dołączyły m.in. AIG Bank Polska, operator telekomunikacyjny Inotel przyłączony do węzła międzyoperatorskiego AC-X, międzynarodowa firma doradcza Capgemini, portal społecznościowy Goldenline.pl. Warte odnotowania jest rozszerzenie współpracy z międzynarodowym operatorem telekomunikacyjnym Interoute. Kontrakt ma nie tylko wymiar finansowy, lecz przede wszystkim potwierdza wysoką jakość i konkurencyjność Spółki w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym w zakresie świadczenia usług telekomunikacjach Spółka dokonała w drugim kwartale modernizacji swojej krajowej sieci transmisyjnej ATMAN w obrębie ringów południowego i północnego. Wdrożyła technologię MPLS 10 Gb/s w oparciu o rozwiązania Cisco. Systematycznie rozbudowuje swoje sieci metropolitalne. ATM S.A. inwestuje także w łącza międzynarodowe, m.in. uruchomione zostało łącze do Frankfurtu. Należy przy tym zauważyć, iż bliska współpraca ze spółką Linx Telecommunications, dysponującą własną międzynarodową siecią telekomunikacyjną a wchodzącą w skład grupy kapitałowej ATM, w sposób istotny umacnia pozycję ATM S.A. jako operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne w ruchu międzynarodowym.

Ważnym wydarzeniem marketingowym była dla ATM S.A. internetowa transmisja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008. Spółka była jednym z trzech technologicznych partnerów przedsięwzięcia Polsatu (reprezentowanego w projekcie przez spółkę Redefine) i jako jedyna zrealizowała znaczący ruch w dostępie internetowych użytkowników do transmitowanych meczów. W serwisie Euro 2008 Spółki zarejestrowało się ponad 80 tys. użytkowników, którzy uzyskali dostęp do transmisji „na żywo” oraz materiałów typu wideo na żądanie. Z okazji Euro 2008 do sieci ATMAN przyłączyło się kilkunastu niezależnych operatorów, zwiększając zasięg wysokiej jakości sygnału wymagającego łączy o ponadprzeciętnych przepustowościach. Wykorzystane rozwiązanie (ATM InteractiveTV) będzie prezentowane we wrześniu br. na międzynarodowych targach nadawców telewizyjnych IBC w Amsterdamie.

W dziedzinie integracji systemów teleinformatycznych spółka zacieśnia współpracę z Cisco Systems. Jest jednym z trzech najważniejszych partnerów handlowych tego producenta w Polsce i współpracuje już od dłuższego czasu również na niwie naukowej — na polu badań i rozwoju w zakresie nowych rozwiązań teleinformatycznych. Między innymi dzięki ograniczeniu liczby dostawców i firm partnerskich oraz skupieniu się na swoich najsilniejszych kompetencjach, ATM osiąga coraz lepsze rezultaty w adresowaniu swojej oferty do sektorów finansowego oraz telekomunikacyjnego. Owocuje to takimi kontraktami, jak rozwojowa umowa z jednym z największych ogólnopolskich operatorów telekomunikacyjnych na dostawę infrastruktury sieciowej o wartości ok. 2,7 mln USD netto. Szacowana wartość kolejnego etapu to ok. 1,5 mln USD netto. Umowa dotyczy głównie rozwiązań sieciowych Cisco Systems, które mają posłużyć do podniesienia jakości usług internetowych operatora, jak również zwiększyć możliwości w zakresie zarządzania siecią.

Pozytywnych informacji dostarczają spółki z grupy kapitałowej ATM. Niemal wszystkie, poza spółkami z grupy mPay, systematycznie odnotowują dodatni wynik. Należy jednak zauważyć, że większość z nich (poza dojrzałym biznesem jakim jest KLK Sp. z o.o.), to młode przedsiębiorstwa nastawione na rozwój. Osiągane przez nie zyski nie są jeszcze imponujące (rzędu kilkuset tysięcy złotych po pierwszym półroczu), ale przemyślany rozwój i utrzymywanie dodatniej rentowności bardzo dobrze rokują na przyszłość. Z kolei mPay S.A. oraz mPay International Sp. z o.o., rozwijając system płatności mobilnych, przynoszą jak na razie straty finansowe, ale projekt się rozwija, chociaż wolniej niż można by tego od tak znakomitego rozwiązania oczekiwać. Spółka zawiesiła działania mające na celu pozyskanie środków z emisji akcji oraz wprowadzeniem akcji na rynek New Connect w związku z podjętymi rozmowami z inwestorem strategicznym zainteresowanym inwestycją w tę spółkę.

Spośród spółek z GK ATM szczególną aktywnością wykazuje się ostatnio spółka Sputnik Software. Podpisała między innymi kontrakt na dostawę oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla 14 gmin z regionu płockiego. Zawarła umowę z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych na dostawę kart kryptograficznych i czytników wraz z oprogramowaniem i certyfikatami dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Z kolei Cineman nawiązał współpracę z operatorem telekomunikacyjnym Netia, oferując jej klientom usługę wideo na żądanie. Dzięki niej można bez wychodzenia z domu kupić wybrany film, by następnie obejrzeć go ekranie komputera.

Działalność i produkty tworzone i oferowane przez grupę kapitałową ATM znajdują uznanie ekspertów branży i środowisk opiniotwórczych. W omawianym okresie produkt ATM S.A. o nazwie ATM InteractiveTV a służący, w uproszczeniu, do realizacji transmisji wideo w Internecie został nagrodzony Złotą Anteną Świata Telekomunikacji 2008 w kategorii „Rozwiązanie stacjonarne dla biznesu” przez branżowe pismo „Świat Telekomunikacji”. Nagrodą Złotej Anteny została również uhonorowana spółka zależna ATM S.A. mPay S.A., w kategorii „Najbardziej obiecująca firma roku”. W systemie mPay funkcjonuje już ponad 1,5 tys. punktów sprzedaży oraz kilka tysięcy sklepów internetowych. Warto przypomnieć, że przy pomocy systemu mPay na terenie Warszawy można rozliczać także płatności za parkowanie. Z kolei aplikacja Proton stworzona przez Sputnik Software, spółkę zależną ATM S.A., została wyróżniona jako Aplikacja Roku 2008 w prestiżowym konkursie organizowanym przez Microsoft. Co ważne, przy ocenie oprócz głosów jury brane były pod uwagę głosy użytkowników. (Proton to system elektronicznego obiegu dokumentów dla urzędów. Aplikacja funkcjonuje już w ponad dwustu różnego typu urzędach administracji państwowej i samorządowej).

ATM kontynuuje także działania związane z projektem Centrum Innowacji ATM. Z sukcesem zakończono rokowania z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Oferta inwestycyjna ATM została oceniona najwyżej w całej dotychczasowej historii ŁSSE. W następstwie tego faktu, dnia 11 lipca 2008 r. — a więc już po zakończeniu omawianego okresu — minister gospodarki wydał formalne zezwolenie na rozpoczęcie przez ATM działalności w strefie. Obecnie trwają przygotowania do realizacji pierwszego etapu inwestycji. 
w góręw górę