Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Najnowocześniejsze technologie informatyczne dla praskich szkół średnich
14.10.2008

ATM S.A. i Urząd Dzielnicy Praga Południe nawiązały współpracę w zakresie wdrażania najnowocześniejszych technologii IT. Pierwszymi beneficjentami tej współpracy są południowopraskie licea ogólnokształcące.

ATM S.A. podpisała z Urzędem Dzielnicy Praga Południe wieloletnią umowę ramową o współpracy przy wdrażaniu zaawansowanych technologii służących lokalnej społeczności. Pierwszym wspólnym projektem jest zbudowanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz Szkolnego Archiwum Multimedialnego dla szkół średnich dzielnicy Praga Południe. Przedsięwzięcie zakładało wyposażenie sześciu liceów w odpowiednią infrastrukturę oraz udostępnienie archiwum multimedialnego, w którym gromadzone będą treści edukacyjne, w tym materiały wideo udostępnione m.in. przez Telewizję Polską S.A. Dzięki tej inicjatywie z rozwiązania będzie mogło korzystać 3529 uczniów, a wdrożona technologia ułatwi pracę 600 nauczycielom. Przedsięwzięcie ze strony urzędu osobiście nadzoruje Burmistrz Tomasz Kucharski oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego pani Magdalena Kreter-Bartkiewicz.

Na Dzień Edukacji Narodowej, czyli 14 października br., projekt został oddany w podstawowej funkcjonalności, natomiast pełną wdrożone rozwiązanie osiągnie w ciągu kilku tygodni. Warto w tym miejscu podkreślić, iż niektóre ze szkół, z inicjatywy rodziców i dyrekcji, już są dobrze wyposażone w rozmaite systemy multimedialne i rozwiązania techniczne, pomocne w procesie kształcenia. W Zespole Szkół im. Bolesława Prusa uczniowie mogą doskonalić języki obce poprzez bezpośrednie kontakty z uczniami ze szkół z Francji, Anglii czy Belgii. Zaś Liceum im. Powstańców Warszawy przy ul. Zbaraskiej 1 posiada kilka tablic multimedialnych z galeriami, biblioteką multimedialną, a także wyposażyło sześć sal w projektory multimedialne, w każdej sali lekcyjnej instalując co najmniej jedno gniazdo do sieci komputerowej. Inicjatywa ATM S.A. i Urzędu Dzielnicy Praga Południe sprawi jednak, że szkoły te zostaną doposażone w rozwiązania znacznie bardziej funkcjonalne.

Dzięki sieci bezprzewodowej znikną utrudnienia w połączeniu ze szkolną siecią i dostępem do Internetu. Z każdego miejsca na terenie szkoły zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli podłączyć komputery do sieci. Będzie można prowadzić zajęcia z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych bez zwracania uwagi na to, czy w danej sali jest gniazdko komputerowe, czy go nie ma. Nauczyciele z notebookami będą bardziej mobilni, a ich praca stanie się efektywniejsza. Z kolei archiwum multimedialne, oparte na autorskim rozwiązaniu ATM S.A., umożliwi dostęp i zarządzanie bogatym kontentem edukacyjnym. Na przykład Telewizja Polska S.A. bierze udział w projekcie, udostępniając do niego materiały wideo, oprócz tego szkoły dysponują już także szeregiem własnych materiałów.

Projekt jest przykładem wzajemnych korzyści i efektów synergii pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia. Urząd umożliwił i zadbał o stronę administracyjną przedsięwzięcia, ATM dostarczył technologię i zrealizował wdrożenie. Telewizja Polska ma okazję w praktyce realizować swoją misję. Cel przedsięwzięcia jest szczytny, a głównymi beneficjentami są nauczyciele i młodzież licealna, która ma szansę przyswoić więcej informacji w atrakcyjniejszej formie i w ciekawszy sposób niż dotychczas. Urząd chce stworzyć lepsze warunki do stosowania w szkole technologii informacyjnej oraz przygotować pracowników szkoły i uczniów do jej wykorzystania, zapewnić lepszy dostęp do informacji lokalnej i globalnej oraz wypracować nawyki ciągłego doskonalenia warsztatu pracy i metod dydaktycznych.

„Wdrażanie najnowocześniejszych technologii w szkołach to wyjście na przeciw wyzwaniom, jaki stawia nam XXI wiek. Rozwój Dzielnicy jest uzależniony od młodzieży, w którą trzeba inwestować” — stwierdza Burmistrz Tomasz Kucharski.

Przedsięwzięcie wpisuje się w szeroką perspektywę, z jakiej na swój biznes patrzy ATM. Firmie zależy na promowaniu technologii informatycznych i tworzeniu nowych możliwości w rozwoju teleinformatyki. Na wczesnym etapie oznacza to wspieranie młodzieży szkolnej oraz akademickiej (ATM od wielu lat funduje stypendia zdolnym polskim studentom informatyki), później zaś — prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z dziedziny teleinformatyki i wsparcie procesu ich komercjalizacji. Firma już w ubiegłym roku zdecydowała się na realizację ambitnego, wieloletniego projektu Centrum Innowacji ATM. Strategicznym celem jest stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, wszechstronnie promującego firmy na wczesnym etapie rozwoju, z dobrym pomysłem. Następnym krokiem będzie komercyjne wdrażanie opracowanych przez nie oraz przez Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab nowatorskich usług i produktów. CI ATM zlokalizowane jest na terenie Pragi — na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 roku podstrefa Warszawa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została rozszerzona o teren obecnej siedziby firmy ATM S.A., przy ulicy Grochowskiej 21a. Zaś 10 lipca 2008 roku spółka otrzymała zgodę na rozpoczęcie działalności w tak utworzonej i pierwszej w Warszawie specjalnej strefie ekonomicznej dedykowanej najnowocześniejszym technologiom IT.

Lista szkół objętych projektem:

  1. XIX LO im. Powstańców Warszawy, ul. Zbaraska 1
  2. XCIX LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Z. Herberta, ul. Umińskiego 12
  3. Zespół Szkół nr 77 im. B. Prusa, ul. Zwycięzców 7/9
  4. XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4
  5. Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 21
  6. LXXII LO im. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348


 
w góręw górę