Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Wyniki IV kwartału ATM S.A.
25.02.2009

ATM S.A. pokazała dodatnie wyniki finansowe, pomimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego oraz gwałtownego osłabienia złotego. Po czterech kwartałach 2008 r. skonsolidowany wynik netto działalności grupy wyniósł 10,4 mln zł.

W czwartym kwartale 2008 r. przychody skonsolidowane ATM S.A. wyniosły 116,6 mln zł (wobec 129,4 mln zł w 2007 r.). Przychody w skali całego roku pozostały mniej więcej na poziomie poprzedniego roku i wyniosły 266,3 mln zł (wzrost o 2,4%). Zysk netto w czwartym kwartale w porównaniu do poprzedniego roku znacznie spadł i wyniósł tylko 10,2 mln zł wobec 21,1 mln zł w roku poprzednim, co spowodowało, że zysk roczny spadł z 21,6 mln zł do 10,4 mln zł.

Mniejsze niż spodziewane przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale spowodowane zostały brakiem dużych kontraktów w obszarze działalności integracyjnej, których spółka spodziewała się w końcówce roku – jest to bezpośrednio związane z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym w kraju i z tymczasową rezygnacją potencjalnych klientów z dużych projektów inwestycyjnych. Wyniki Spółka wypracowała głównie w ramach mniejszych kontraktów integracyjnych oraz dzięki znakomicie rosnącej sprzedaży usług telekomunikacyjnych.

ATM S.A. może pochwalić się doskonałymi wynikami w dziedzinie usług telekomunikacyjnych świadczonych pod marką ATMAN, które w czwartym kwartale 2008 r. po raz pierwszy przekroczyły 20 mln zł przychodów. Spółka systematycznie zwiększa przychody z umów o charakterze stałym oraz jest gotowa sprostać rosnącemu popytowi na usługi outsourcingowe, oparte na wykorzystaniu sieci szerokopasmowych, kolokacji i hostingu. Ta część działalności pozostaje wysoce rentowna, stabilna i przewidywalna, a także odporna na oznaki obserwowanego spowolnienia gospodarczego.

Podobnie jak wielu innym podmiotom, spółce nie udało się uniknąć niekorzystnych konsekwencji sytuacji na rynku walutowym. W końcu roku 2008 poniosła znaczne straty związane z różnicami kursowymi, wynikającymi ze wzrostu kursu dolara amerykańskiego przy nabywaniu towarów sprzedawanych w ramach kontraktów integracyjnych. Łączne koszty różnic kursowych obciążających wynik skonsolidowany ATM S.A w czwartym kwartale roku to ok. 6,4 mln zł. Warto w tym miejscu podkreślić, iż ATM S.A. ani żadna ze spółek grupy kapitałowej nie zawierała umów opcyjnych ani innych umów wystawiających je na niewspółmiernie wysokie ryzyko walutowe w stosunku do prowadzonej działalności. Właśnie straty finansowe związane z rozliczeniem różnic kursowych są w dużej mierze odpowiedzialne za pomniejszenie zysku w stosunku do roku 2007.

Spółki z grupy kapitałowej utrzymują wzrost przychodów i dochodowość. Jedynie mPay S.A. i mPay International Sp. z o.o. w sposób istotny obciążają skonsolidowany rachunek wyników (5,4 mln zł straty w 2008 r.). Wydaje się to nieuniknione na tym etapie ich rozwoju. Do optymizmu co do dalszego rozwoju systemu mPay skłania wybór platformy mPay do świadczenia usług „płać komórką”, które wprowadziły wspólnie ZTM w Warszawie, bank Citi Handlowy oraz Polkomtel.

Pomimo niesprzyjającej koniunktury grupa kapitałowa ATM S.A. z powodzeniem kontynuowała działalność we wszystkich trzech podstawowych obszarach swojej działalności, tj. integracji, usług telekomunikacyjnych oraz tworzenia oprogramowania. Zakończony został okres dużych inwestycji w infrastrukturę konieczną do uzyskania wzrostu przychodów z usług telekomunikacyjnych oraz we własne produkty softwarowe, które obecnie grupa może zaoferować szerokiej rzeszy odbiorców. ATM S.A. wychodzi obronną ręką z obecnej, trudnej sytuacji rynkowej. Pomniejszenie zysków w 2008 roku należy przypisać złej koniunkturze oraz zjawiskom jednorazowym, jednak fundamenty jej działalności są zdrowe. Zarząd Spółki spodziewa się pomyślnego rozwoju grupy kapitałowej ATM w roku bieżącym. 
w góręw górę