Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Bardzo dobre wyniki ATM S.A. w I kwartale 2009 roku
12.05.2009


ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2009 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 64,8 miliona złotych, a marża ze sprzedaży 24,7 miliona złotych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2009 roku wzrosły odpowiednio: przychody ze sprzedaży o 48% a marża ze sprzedaży o 38%. Pomimo postępujących ograniczeń w liczbie i zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych, spowodowanych ogólnym spowolnieniem gospodarczym, pierwsze trzy miesiące 2009 roku okazały się pod względem przychodów ze sprzedaży najlepszym pierwszym kwartałem w historii działalności firmy.

Pierwszy kwartał 2009 roku był bardzo udany dla  grupy kapitałowej ATM S.A. Teleinformatyczna spółka, która wraz z podmiotami zależnymi łączy kompetencje głównie w dwóch obszarach:  integracji systemów teleinformatycznych (integracji systemowej i aplikacyjnej) i świadczenia usług telekomunikacyjnych, osiągnęła w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 64,8 miliona złotych i marżę ze sprzedaży w wysokości 24,7 miliona złotych. Wypracowany zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2009 roku wyniósł 4 miliony złotych, wobec straty 2,5 mln zł w pierwszym kwartale 2008 roku. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2009 roku wzrosły odpowiednio: przychody ze sprzedaży o 48% a marża ze sprzedaży o 38%.

Kolejny kwartał z rzędu coraz większe znaczenie dla wyniku spółki dominującej i całej grupy kapitałowej ATM S.A. ma sprzedaż usług telekomunikacyjnych, które są najbardziej rentownym, stabilnym i przewidywalnym źródłem przychodów. Ten obszar przychodów jest także najbardziej odporny na zmiany koniunktury gospodarczej i właśnie w segmencie telekomunikacji udało się drugi kwartał z rzędu przekroczyć poziom 20 mln zł przychodów ze sprzedaży. Możliwe to było głównie w oparciu o prowadzoną w ciągu ostatnich lat z sukcesem politykę inwestowania w rozbudowę sieci światłowodowych i centrów kolokacyjnych, które obecnie cieszą się zainteresowaniem klientów ATM.

Szczególnie dobrze wyglądają wyniki jednostkowe ATM S.A., która zwiększyła w pierwszym kwartale 2009 roku swoje przychody ze sprzedaży o 52% — do 49,6 milionów złotych oraz marże ze sprzedaży o 44% — do 19,1 milionów złotych. Pozwoliło to spółce dominującej wypracować zysk na działalności operacyjnej w wysokości 6,7 mln zł (w pierwszym kwartale 2008 roku była to strata w wysokości 1,5 mln zł). Dzięki bardzo dobremu wynikowi operacyjnemu udało się uzyskać wynik netto lepszy niż w ubiegłym roku pomimo znacznej straty finansowej pochodzącej głównie z jednorazowego rozliczenia różnic kursowych, które to rozliczenie miało miejsce w pierwszym kwartale 2009, a dotyczyło sprzedaży z 2008 roku.

„Podsumowując osiągnięcia ATM S.A. w pierwszym kwartale 2009 roku należy ten okres uznać za bardzo udany” — powiedział Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A. „Pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży były to najlepsze pierwsze trzy miesiące roku w długoletniej historii działalności Spółki i wszystko pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, jednak należy mieć również świadomość niespodziewanych zjawisk, które mogą towarzyszyć spowolnieniu gospodarczemu i obecnej sytuacji makroekonomicznej” — dodał Roman Szwed.

Do istotnych osiągnięć ATM S.A. w działalności w segmencie telekomunikacji należy zaliczyć systematyczne poszerzanie portfela klientów. Do dotychczas obsługiwanych klientów, takich jak: Onet.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, o2.pl;  Gadu-Gadu, TVP (w tym portal itvp.pl), dołączyli w pierwszym kwartale 2009 roku m.in.: największy w Polsce portal społecznościowy Nasza-Klasa.pl, telewizja HBO oraz Cenega Poland.

Została także zawarta trzyletnia umowa z Redefine sp. z o.o. (Grupa Polsat). ATM S.A. jako dostawca usług związanych z dystrybucją sygnału wideo (usługi ATM CDN oraz ATM Storage) odpowiada za rozprowadzanie sygnału do blisko 1,2 miliona użytkowników IPLA.TV — interaktywnej platformy rozrywkowej.

Wśród istotnych kontraktów zawartych w pierwszym kwartale 2009 roku z obszaru usług integracyjnych należy wymienić podpisany przez ATM S.A. kontrakt na wdrożenie autorskiego rozwiązania Atmeus, służącego do zarządzania i aktualizacji Planów Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Planning) z BRE Bankiem Hipotecznym S.A.

ATM S.A. zrealizowała także w pierwszym kwartale 2009 roku dostawy rozwiązań sieciowych do dwóch operatorów telekomunikacyjnych za łącznie ok. 16,2 mln zł. W zakresie usług integracyjnych sprzedają się głównie te produkty, które wiążą się z wartością dodaną wytworzoną poprzez wkład własnego oprogramowania i własnych innowacyjnych rozwiązań. Zarząd ma nadzieję, że ta tendencja utrzyma się w przyszłych okresach rozliczeniowych, umożliwiając Spółce uzyskanie dobrego wyniku w 2009 roku pomimo słabnącej koniunktury gospodarczej. 
w góręw górę