Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM S.A. zakończyła realizację głównej fazy kontraktu dla operatora telekomunikacyjnego
21.07.2009

ATM S.A. zakończyła pierwszą fazę realizowanego kontraktu zawartego z jednym z dużych operatorów telekomunikacyjnych funkcjonujących na rynku polskim. Realizowany kontrakt obejmuje dostarczenie usług telekomunikacyjnych, obejmujących między innymi dostawę rozległej sieci szkieletowej.

Zawarta obecnie umowa zakłada minimum 13 milionów złotych przychodów w ramach najbliższych 3 lat świadczenia usług.

Jest to kolejny kontrakt ATM S.A. z zakresu usług telekomunikacyjnych, który zabezpiecza i stabilizuje przyszłe przychody Spółki. Tego typu usługi są najbardziej rentownym, stabilnym i przewidywalnym źródłem przychodów o charakterze abonamentowym. Ten obszar przychodów jest także najbardziej odporny na zmiany koniunktury gospodarczej — tylko w pierwszym kwartale 2009 roku ATM S.A. uzyskała w tym obszarze 20 milionów złotych przychodów ze sprzedaży.

— Stale rozbudowujemy swoją infrastrukturę do świadczenia usług telekomunikacyjnych, co pozwala nam z sukcesem realizować kolejne projekty komercyjne i dążyć do zwiększenia udziału przychodów z umów abonamentowych i powtarzalnych w ogólnych przychodach Spółki — powiedział Maciej Krzyżanowski, wiceprezes zarządu ATM S.A. odpowiedzialny za sprzedaż.

ATM S.A. świadczy pod marką ATMAN usługi telekomunikacyjne i usługi dodane do telekomunikacji. W swoich zasobach spółka posiada światłowodową sieć szkieletową wykorzystującą łącza N×10 Gb/s, siedem sieci metropolitalnych łączących najważniejsze centra biznesowe i węzły telekomunikacyjne, a także własne Centrum Danych świadczące usługi kolokacyjne.

Wśród klientów sieci ATMAN znajdują się operatorzy telekomunikacyjni, instytucje finansowe, media tradycyjne, portale internetowe oraz przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe.

Więcej informacji nt. usług telekomunikacyjnych ATM można znaleźć na stronach: www.atman.pl.


ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy zaawansowane usługi telekomunikacyjne w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych ATM specjalizuje się w dostępie do Internetu, szerokopasmowej transmisji danych oraz usługach kolokacji i hostingu. Świadczy także usługi telefoniczne oraz usługi outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług spółki są operatorzy telekomunikacyjni, firmy z sektora finansowego oraz media i portale.
Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową w skład której wchodzi obecnie 12 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji oprogramowania. Dokładniejsze informacje udostępniamy pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę