Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Rekordowe pierwsze półrocze w ATM S.A.
31.08.2009

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2009 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 146 mln złotych, a marża ze sprzedaży 54,2 mln złotych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2009 roku wzrosły odpowiednio: przychody ze sprzedaży o 54%, a marża ze sprzedaży o 34%.

Bardzo dobre wyniki operacyjne zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale roku pozwoliły wypracować w całym pierwszym półroczu 2009 roku, 4,1 mln złotych skonsolidowanego zysku netto, osiągając przy tym wzrost o 133% w porównaniu do pierwszego półrocza 2008 roku.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w całym pierwszym półroczu 2009 roku wyniósł 9,9 mln zł, wobec straty 2,5 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku. Zysk operacyjny z działalności spółki dominującej wyniósł 13 mln zł w porównaniu ze stratą 800 tys. zł w roku ubiegłym.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu ATM S.A. wyniki finansowe drugiego kwartału 2009 roku (zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane) nie były obciążone znaczącymi kosztami finansowymi, tak jak to miało miejsce w pierwszych trzech miesiącach roku, kiedy to spółka poniosła dotkliwe straty finansowe w związku z zamykaniem pozycji walutowych związanych z zapłatą za towary dostarczane w końcu 2008 roku.

Wypracowane w pierwszym półroczu bardzo dobre wyniki finansowe zostały osiągnięte w tradycyjnie znacznie słabszej części roku oraz w niekorzystnym otoczeniu makroekonomicznym (dekoniunktura w inwestycjach w teleinformatykę).

Szczególne znaczenie dla wyników finansowych miała działalność w obszarze telekomunikacji, która w pierwszym półroczu przyniosła 8,4 mln zł zysku operacyjnego i była jednocześnie odpowiedzialna za wypracowanie ponad 85% całego skonsolidowanego zysku operacyjnego w tym okresie. Stale rozbudowywana infrastruktura telekomunikacyjna stanowi podstawę świadczenia usług, które spotykają się — nawet w czasach dekoniunktury — z coraz większym zainteresowaniem wśród klientów ATM S.A. Zdaniem Zarządu ATM S.A. obserwowany wzrost zysku należy interpretować jako trend wypracowany przemyślaną polityką inwestycyjną, a nie jako jednorazowe wydarzenie.

W zakresie usług integracyjnych, mimo że historycznie pierwsze miesiące roku charakteryzują się mniejszymi przychodami ze sprzedaży w tym sektorze, udało się z sukcesem zrealizować zakładane plany sprzedażowe, a co za tym idzie osiągnąć istotnie lepsze wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2009 roku niż w analogicznym okresie 2008 roku. Szczególnie mało podatne na cykl koniunkturalny okazały się autorskie rozwiązania spółki wykorzystujące posiadany know-how w zakresie aplikacji biznesowych.

W segmencie integracji systemów teleinformatycznych ATM S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2009 roku 98,6 mln złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wypracowała ponad 27,4 mln złotych marży ze sprzedaży, osiągając przy tym odpowiednio wzrost tych parametrów o 65% i 35% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 
w góręw górę