Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM S.A. po trzech kwartałach roku prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe
12.11.2009

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 roku. Spółka po trzech kwartałach roku osiągnęła 206,31 mln złotych przychodów i wypracowała 78,17 mln złotych marży ze sprzedaży, co daje wzrosty w stosunku do roku ubiegłego odpowiednio o 38% i 23%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku znacznie wzrosła rentowność, zysk operacyjny wyniósł 10,97 mln złotych w porównaniu ze stratą 0,6 mln zł w roku ubiegłym, a zysk netto wyniósł 5,45 mln zł w porównaniu z 0,27 mln zł w roku ubiegłym.

Skonsolidowane przychody ATM S.A. po trzech kwartałach roku wyniosły 206,31 mln złotych, a wypracowany zysk netto blisko 5,5 mln złotych. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku jest to wzrost przychodów o 38% i prawie 20-krotny wzrost zysku netto.

Do głównych powodów tak dobrych wyników finansowych ATM S.A. należy zaliczyć znaczny wzrost przychodów z działalności telekomunikacyjnej z utrzymaniem ich wysokiej rentowności, ale także dobre wyniki osiągane przez działalność integratorską. Narastająco po trzech kwartałach 2009 roku ATM S.A. osiągnęła ponad 67,4 mln złotych przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wypracowując przy tym 37,3 mln złotych marży ze sprzedaży, co stanowi niemal połowę całkowitej marży wypracowanej przez grupę kapitałową ATM S.A.

„Z sukcesem realizujemy naszą strategię koncentrując się na tych dziedzinach naszego biznesu, które przynoszą nam stałe i powtarzalne przychody, charakteryzujące się wysoką rentownością. Pozwala to nam osiągać bardzo dobre wyniki operacyjne, nawet przy trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym” — powiedział Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A.


Wyniki finansowe ATM S.A. dla okresu I–III kwartał 2009 r.

[dane w tys. PLN]         

I–III 2009

I–III 2008

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

206 313

149 739

38%

Marża ze sprzedaży*    

78 168

63 653

23%

Zysk operacyjny           

10 974

(599)

Zysk netto                  

5 448

274

1888%

*marża ze sprzedaży = przychody minus koszty sprzedaży zmienne


„Od pewnego czasu podkreślaliśmy, że spółka będzie zdolna generować zyski także poza IV kwartałem roku, który zwyczajowo jest najlepszy dla ATM” — powiedział Tadeusz Czichon, wiceprezes zarządu ds. finansowych ATM S.A. „Udało nam się dotrzymać słowa, a jest to możliwe głównie dzięki coraz większej roli przychodów z telekomunikacji, choć nie bez znaczenia są tutaj wyjątkowo dobre wyniki generowane w 2009 roku przez naszą działalności integratorską” — dodał Tadeusz Czichon.

ATM S.A. systematycznie powiększa oferowaną powierzchnię pod kątem świadczenia usług kolokacji i hostingu. Dotychczas spółka posiadała w swoim Centrum Danych ATMAN-Grochowska w Warszawie 2120 m kw. powierzchni kolokacyjnej brutto (1500 m kw. netto). W trzecim kwartale br. ATM S.A. uruchomiła w Warszawie centrum danych Telehouse.Poland o powierzchni 3700 m kw. brutto, co daje możliwość powiększenia ponad dwukrotnie oferowanej powierzchni centrów danych. Nowy obiekt został zaprojektowany kompleksowo na potrzeby kolokacji i obsługi łączy oraz usług międzyoperatorskich, a jego wielkość zapewni możliwość rozwoju sprzedaży w nadchodzących latach, gwarantując długoterminową dostępność kluczowych zasobów, czyli powierzchni kolokacyjnej, energii i łączy światłowodowych.ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi głosowe oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 12 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji i wdrażania oprogramowania aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę