Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM S.A. wypracowała ponad 3,2 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale roku
12.05.2010

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2010 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 69,13 mln zł, zysk operacyjny 4,47 mln zł, a wypracowany zysk netto ponad 3,23 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, który był najlepszym pierwszym kwartałem w historii działalności Spółki, tegoroczne wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2010 roku wzrosły odpowiednio: przychody ze sprzedaży o 7%, a zysk operacyjny o 12%. Szczególnego podkreślenia wymaga osiągnięcie wysokiego jak na pierwsze trzy miesiące roku zysku netto (3,23 mln), w porównaniu do zanotowanej w analogicznym okresie 2009 roku straty w wysokości 0,16 mln zł.

Wypracowane przez GK ATM wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku należy uznać za bardzo dobre, zwłaszcza mając na uwadze, że wyniki te zostały uzyskane w pierwszym kwartale roku. Kwartał ten ze względu na specyfikę rynku zwykle należał do kwartałów charakteryzujących się niższymi przychodami w stosunku do pozostałej części roku. Grupa po raz pierwszy od wielu lat wypracowała w pierwszych miesiącach roku skonsolidowany zysk netto w miejsce dotychczas osiąganej straty, co pozwala twierdzić, że bieżący 2010 rok zapowiada się dla ATM S.A. szczególnie dobrze.

„Dobre wyniki pierwszego kwartału są efektem realizowanej strategii stabilizacji przychodów i zysków Spółki w oparciu o rosnący udział kontraktów o charakterze stałym, pochodzących głównie z obszaru usług telekomunikacyjnych” – powiedział Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A. „Dobry początek roku daje dobre perspektywy na cały 2010 rok, gdyż dane historyczne wskazują, że to pierwsze kwartaływ minionych latach należały do najsłabszych w roku i zwykle charakteryzowały się zyskiem netto w okolicach zera lub wręcz stratą” – dodał Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A. 

Skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej ATM S.A. – I kwartał 2010 r.

[dane w tys. pln] I kw. 2010 I kw. 2009 zmiana %
Przychody ze sprzedaży 69 133 64 784 7%
Marża ze sprzedaży 25 213 24 721 2%
Zysk operacyjny 4 468 4 006 12%
Zysk netto 3 227 (159) -

*marża ze sprzedaży = przychody minus koszty sprzedaży zmienne

Najważniejszym osiągnięciem pierwszego kwartału roku jest podpisanie i rozpoczęcie realizacji kontraktu na budowę, wdrożenie i późniejsze utrzymanie Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Wartość zawartych na chwilę obecną umów w ramach tego kontraktu przekracza 300 mln zł, a następne będą zawierane na dalszych etapach realizacji projektu (do wartości maksymalnej ok. 400 mln zł). Jest to największy kontrakt w historii działalności ATM S.A., który istotnie wpłynie na pozycję rynkową i przychody w najbliższych okresach. Spółką z grupy kapitałowej ATM, która będzie odpowiedzialna za realizację części integracyjnej tego kontraktu jest ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

„W wynikach finansowych pierwszego kwartału widzimy już pierwsze efekty realizacji kontraktu OST 112, co pozytywnie wpływa na stabilizację naszych wyników w pierwszych kwartałach roku” – powiedział Tadeusz Czichon, wiceprezes ds. finansowych ATM S.A. „Grupa kapitałowa ATM jest obecnie w unikalnej sytuacji, w której - obok stabilnych i powtarzalnych przychodów z usług telekomunikacyjnych – ma zabezpieczone w najbliższych okresach w znaczącym stopniu przychody z działalności integracyjnej” – dodał Tadeusz Czichon.

Pierwszy kwartał roku rozpoczął także okres dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych w oparciu o oddane do użytku centrum danych Telehouse.Poland. Nowe centrum danych cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego parametry pozwalają na świadczenie usług kolokacyjnych dla najbardziej wymagających klientów. Ze względu na utrzymujący się wysoki popyt na te usługi należy się spodziewać istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych w całym 2010 roku.

 

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 10 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji i wdrażania oprogramowania aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę