Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Ponad 180% wzrostu zysku netto ATM S.A. w pierwszym półroczu 2010
31.08.2010

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2010 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 169,6 mln złotych, a wypracowany zysk netto ponad 11,33 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2010 roku wzrosły odpowiednio: przychody ze sprzedaży o 16%, a zysk netto, aż o 180%.

Telekomunikacja i usługi dodane

Pierwsze półrocze 2010 roku w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych pod marką ATMAN grupa kapitałowa ATM może zaliczyć do udanych. Utrzymano trendy wzrostowe w przychodach ze sprzedaży, marży i zysku. Zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2010 wzrósł o 15% w stosunku do drugiego półrocza 2009 roku. Utrzymanie, a nawet zwiększenie dynamiki wzrostu oczekiwane jest w wyniku dodatkowych przychodów osiągniętych z już dokonanych inwestycji w centra danych.

Najważniejszą inwestycją w minionym półroczu było oddanie do eksploatacji nowej serwerowni, która rozpoczęła świadczenie usług pod marką Telehouse.Poland. W pierwszym półroczu 2010 ATMAN uruchomił także nowe łącze międzynarodowe do Londynu i został jedynym polskim operatorem obecnym we wszystkich trzech największych węzłach międzyoperatorskich w Europie (AMS-IX, DE-CIX, LINX). Obecnie w swoich zasobach ATM posiada dwa centra danych o łącznej powierzchni technicznej ponad 5800 m kw., 8 metropolitalnych sieci światłowodowych w największych miastach Polski, 4500 km łączy międzymiastowych i 4400 km łączy międzynarodowych.

„Pierwsze półrocze w działalności telekomunikacyjnej możemy zaliczyć do udanych. Osiągnęliśmy ponad 49,33 mln przychodów i wypracowaliśmy 6,4 mln zł zysku operacyjnego. Cieszy nas, że w obecnych wynikach widać już przychody z nowo oddanego centrum kolokacyjnego Telehouse.Poland, które budzi duże zainteresowanie pośród naszych klientów” – powiedział Maciej Krzyżanowski, wiceprezes zarządu ATM S.A. Jeszcze w tym roku oddamy do użytku naszych klientów kolejne powierzchnie w naszej nowej serwerowni, co też powinno pozytywnie przełożyć się na całoroczne wyniki działalności telekomunikacyjnej – dodał Maciej Krzyżanowski.

Integracja systemów teleinformatycznych

W segmencie usług integracyjnych grupa kapitałowa w drugim kwartale roku osiągnęła dotąd niespotykane w tej części roku zyski. Rekordowe były przychody ze sprzedaży zarówno w drugim kwartale (85 mln zł), jak i w całym półroczu (129 mln zł). Pozwoliło to osiągnąć w pierwszym półroczu zysk operacyjny przekraczający 6 mln zł, czyli o 88% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W drugim kwartale udało się wypracować szereg nowych kontraktów do realizacji w drugiej połowie roku. Spodziewamy się, że druga połowa roku będzie bardzo udana. Powinniśmy pokazać znacznie wyższe przychody zarówno z integracji systemów informatycznych, jak i działalności telekomunikacyjnej – powiedział Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A.

Do najistotniejszych osiągnięć pierwszych sześciu miesięcy br. należy zaliczyć prowadzoną z powodzeniem realizację największego kontraktu dotyczącego budowy i wdrożenia ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112 (OST 112). Dzięki temu i innym mniejszym kontraktom, które są kontraktami wieloletnimi, po raz pierwszy wystąpiło pożądane zjawisko zwiększenia przewidywalności przychodów z usług integracyjnych i zmniejszenia fluktuacji sezonowych.

Płatności mobilne

Grupa w tym segmencie prowadzi działalność operacyjną poprzez spółkę mPay S.A, która upowszechnia system płatności za pomocą telefonów komórkowych, będąc pionierem tego typu rozwiązań w Polsce. W segmencie płatności mobilnych Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku ponad 4-krotny wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku. Wypracowane przychody wyniosły 1,08 mln zł, co wraz ze skutecznym ograniczeniem kosztów stałych istotnie poprawiło wynik, zmniejszając stratę na działalności operacyjnej z 2,3 mln złotych w pierwszym półroczu 2009 do 0,65 mln zł w roku bieżącym.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 10 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji i wdrażania oprogramowania aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę