Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
GK ATM S.A.: 169 mln zł przychodów ze sprzedaży i 13 mln zysku operacyjnego w I półroczu 2011 roku
31.08.2011

W I półroczu 2011 roku ATM S.A. osiągnęła zbliżone do analogicznego okresu ubiegłego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 169,32 mln zł, uzyskując w tym okresie istotnie wyższą (38%) rentowność sprzedaży, dzięki czemu Grupa Kapitałowa ATM w I półroczu br. uzyskała 64,36 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 12% r/r) i 13,18 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 11% r/r).

Telekomunikacja i usługi dodane

Wyniki I półrocza 2011 roku w segmencie usług telekomunikacyjnych ATM S.A. może zaliczyć do bardzo udanych. Udało się wypracować 64,82 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 31% r/r), 33,73 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 17% r/r), 8,1 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 26% r/r) i 17,4 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 20% r/r).

Podobnie jak w poprzednich okresach przychody z usług kolokacji i hostingu były i są głównym motorem wzrostu w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych. Rekordowy pod tym względem był II kwartał roku, gdzie w usługach kolokacyjnych w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku zanotowano 27% wzrost liczby klientów i ponad 40% wzrost generowanych przychodów. Do grona ponad 350 klientów korzystających z powierzchni centrów danych ATM S.A. dołączyły w tym okresie m.in. Medicover Sp. z o.o., Urząd Miasta Katowice, Web Inn S.A., e-Kiosk S.A., Emitel Sp. z o.o. i jedna z międzynarodowych instytucji finansowych, która zdecydowała się umieścić swoją serwerownię w obiekcie Telehouse.Poland.

Integracja systemów teleinformatycznych

W segmencie usług integracyjnych Grupa Kapitałowa ATM w I półroczu 2011 roku osiągnęła zadowalające wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 109,73 mln zł i były tylko o 19,54 mln zł mniejsze od rekordowych z I półrocza 2010 roku. Niemniej marża ze sprzedaży wzrosła o 7% do poziomu 29,78 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 5,6 mln zł (nieznaczny spadek o 460 tys. zł r/r).

W I półroczu 2011 roku ATM Systemy Informatyczne S.A. odniosła znaczący sukces na rynku energetycznym. Konsorcjum ATM SI, ATM, ATM Software oraz ITG podpisało kontrakt na wdrożenie i integrację systemu aplikacyjnego w zakresie inteligentnego opomiarowania (Smart Metering) dla jednego z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej – Energa-Operator S.A.

W raportowanym okresie ATM SI konsekwentnie rozwijała także sprzedaż swoich usług integratorskich na kluczowym dla tej spółki rynku operatorów telekomunikacyjnych, w przeważającej części w bliskiej współpracy z firmą Cisco Systems, będącą największym partnerem technologicznym Spółki.

Skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej ATM S.A. – I półrocze 2011 r.

[dane w tys. zł]

I półrocze 2011

I półrocze 2010

zmiana %

Przychody ze sprzedaży

169 321

169 576

-

Marża ze sprzedaży

64 264

57 320

+12%

Zysk operacyjny

13 189

11 874

+11%

Zysk netto

10 634

11 333

-6%

*marża ze sprzedaży = przychody minus koszty sprzedaży zmienne


ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe  i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

Pozostałe spółki grupy kapitałowej ATM S.A. świadczą usługi głównie w zakresie integracji systemów teleinformatycznych, specjalizując się: w projektowaniu i budowie sieci transmisji danych wraz z systemami do zarządzania i monitoringu sieci, w budowie centrów danych i złożonych systemów informatycznych oraz w produkcji i wdrażaniu oprogramowania aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę