Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM Systemy Informatyczne S.A. dostarcza duże moce obliczeniowe
26.10.2011

ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) podpisała dwie umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Pierwszy z kontraktów został zawarty po wygraniu przez ATM SI przetargu nieograniczonego na realizację rocznej, sukcesywnej dostawy elementów infrastruktury klastra obliczeniowego wyposażonego w moduły GPGPU (ang. Purpose Computing on Graphics Processing Units). Drugi z podpisanych kontraktów dotyczy dostawy systemu obliczeniowego typu SMP Altix UV wraz z oprogramowaniem oraz systemu chłodzenia, a także zainstalowania i uruchomienia dostarczonych elementów. Producentem sprzętu w obu dostawach (elementów klastra serwerów oraz serwera obliczeniowego) jest firma SGI. Wykonywane w ramach umów prace i dostarczane elementy infrastruktury są objęte trzyletnią gwarancją. Łączna wartość dwóch podpisanych umów to ponad 10 mln zł brutto.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku. Jego misją jest integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki. PCSS jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych w krajowej naukowej  sieci PIONIER – Polski Internet Optyczny oraz dostawcą dużych mocy obliczeniowych i systemów archiwizacji.

Dla ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisane kontrakty są kontynuacją wieloletniej tradycji dostarczania  komputerów dużej mocy dla środowisk naukowych. Zamówiony system obliczeniowy będzie największym rozwiązaniem klastrowym zbudowanym na bazie układów GPGPU w Polsce oraz jednym z największych w Europie.


ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) to spółka z tradycją sięgającą 1988 roku. Dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania. Produkuje i wdraża własny, unikatowy system zarządzania usługami w sieciach operatorskich. Współpracuje z wieloma światowymi dostawcami – liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak Cisco, HP, Microsoft, Oracle, IBM, SGI, EMC czy Dell.

Spółka oferuje usługi outsourcingu informatycznego, w tym w modelu chmury obliczeniowej
(ang. Cloud Computing) oraz usługi doradcze i wdrożeniowe w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM, ang. Business Continuity Management). Szeroki zakres usług profesjonalnych jest świadczony w oparciu o zbiór dobrych praktyk ITIL oraz zgodnie z obowiązującymi normami ISO.

ATM  Systemy Informatyczne S.A. kieruje swoją ofertę do klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach rynku, koncentrując się na obsłudze urzędów administracji państwowej, operatorów telekomunikacyjnych, instytucji finansowych i akademickich centrów superkomputerowych.

Więcej informacji na stronie: www.atm-si.com.pl. 
w góręw górę