Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM S.A. wypracowała po trzech kwartałach roku ponad 271 mln zł przychodów i 13,3 mln zł zysku netto
14.11.2011

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2011 roku. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 102  mln zł ustanawiając nowy rekord dla kwartałów I-III. Marża ze sprzedaży na poziomie 33,7 mln zł także zanotowała jeden z najlepszych wyników w historii spółki. Rosnące koszty operacyjne i finansowe nie pozwoliły jednak na osiągnięcie satysfakcjonujących zysków, które były mniejsze niż w roku ubiegłym. Także narastająco po trzech kwartałach roku grupie kapitałowej ATM nie udało się poprawić bardzo dobrego wyniku osiągniętego w trzech pierwszych kwartałach 2010 roku. W tym okresie spółka osiągnęła ponad 271 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego), 99,1 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 8%) oraz 22,6 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 2%). Skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniósł 13,3 mln zł i był niższy o 15% od zysku netto w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Telekomunikacja i usługi dodane

Po trzech kwartałach 2011 roku ATM S.A. osiągnęła w segmencie usług telekomunikacyjnych 102,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 35% r/r), 12,8 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 4% r/r) i 27,3 mln zł EBITDA (wzrost o 9%).

Trzeci kwartał tego roku był rekordowy w obszarze sprzedaży usług kolokacji i hostingu, które podobnie jak w okresach ubiegłych były głównym motorem wzrostów w działalności telekomunikacyjnej. ATM z tych usług zwiększyła o ponad 53% przychody ze sprzedaży i zanotowała 36% wzrost liczby klientów w swoich centrach danych w porównaniu do analogicznego okresu 2010. 

W związku z oddaniem do użytku kolejnej serwerowni w rozbudowywanym Centrum Danych ATMAN spodziewana jest dalsza poprawa rentowności operacyjnej i zwiększenie zysków w następnych kwartałach.

Integracja systemów teleinformatycznych

Po trzech kwartałach 2011 roku spółki z grupy kapitałowej ATM osiągnęły w segmencie integracji systemów teleinformatycznych 177,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 46,4 mln marży ze sprzedaży i 10,7 mln zł zysku operacyjnego i były to wyniki nieznacznie gorsze niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku.

Największym kontraktem w obszarze integracji systemów teleinformatycznych realizowanym w trzecim kwartale 2011 roku była kontynuacja budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Projekt ten jest realizowany w części integratorskiej przez ATM Systemy Informatyczne S.A.

Poza realizacją kontraktów w sektorze publicznym, w trzecim kwartale 2011 roku ATM Systemy Informatyczne rozwijała sprzedaż swoich usług integratorskich na kluczowym dla tej spółki rynku operatorów telekomunikacyjnych. Spółka podpisała kontrakt m.in. z jednym z wiodących operatorów komórkowych na wdrożenie systemu do zarządzania usługami transmisji danych bazującej na autorskiej aplikacji ATM SI – SMaCS (ang. Service Management and Charging System) – dedykowanej do zarządzania usługami w sieciach IP

Płatności mobilne

W minionym kwartale spółka mPay S.A. przeprowadziła niepubliczną emisję akcji pozyskując od inwestorów 2,4 mln zł na dalszy rozwój. Od dnia 24.10.2011 r. akcje spółki mPay S.A notowane są na rynku NewConnect. Wyniki finansowe spółki po 3 kwartałach 2011 są zbliżone do wyników osiągniętych w roku poprzednim.

Skonsolidowane wyniki GK ATM S.A.  I-III kwartał 2011 r.

[dane w tys. zł] I-III kw. 2011 I-III kw. 2010 zmiana %
Przychody ze sprzedaży 271 283 246 800 10%
Marża ze sprzedaży* 99 130 91 392 8%
Zysk operacyjny 22 591 23 103 -2%
Zysk netto 13 288 15 682 -15%

*marża ze sprzedaży = przychody minus koszty sprzedaży zmienne

 

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

Pozostałe spółki grupy kapitałowej ATM S.A. świadczą usługi głównie w zakresie integracji systemów teleinformatycznych, specjalizując się: w projektowaniu i budowie sieci transmisji danych wraz z systemami do zarządzania i monitoringu sieci, w budowie centrów danych i złożonych systemów informatycznych oraz w produkcji i wdrażaniu oprogramowania aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę