Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM S.A.: Bardzo dobry początek roku działalności telekomunikacyjnej
15.05.2012

ATM S.A. opublikowała pierwszy raport finansowy od momentu podziału Spółki na działalność telekomunikacyjną i informatyczną. ATM S.A. będąca od kilku tygodni wyłącznie operatorem telekomunikacyjnym osiągnęła w I kw. 2012 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Spółka wypracowała w działalności telekomunikacyjnej 56 mln zł przy­chodów ze sprzedaży (wzrost o 76% r/r), 18,15 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 9% r/r) i aż 5,9 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 28% r/r) oraz 10,2 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 17% r/r).

Usługi kolokacji

Kolejny już kwartał głównym motorem wzrostu w działalności telekomunikacyjnej była sprzedaż usług centrów danych (kolokacji i hostingu) oferowana pod markami ATMAN i Thinx Poland. W tym obszarze ATM przez ostatnie trzy lata powiększył ponad trzykrotnie przychody ze sprzedaży i obsługuje obecnie ponad 400 klientów w swoich centrach danych. Przychody kwartalne z tego tytułu przekroczyły poziom 11 mln zł. Obecnie przychody te mają blisko 40% udział w całości przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych (z wyłączeniem przychodów z kontraktu OST 112), stanowiąc główne źródło przychodów Spółki, a ich udział w przychodach systematycznie rośnie.

Pozycja rynkowa i obecna struktura przychodów telekomunikacyjnych ATM jest nie tylko potwierdzeniem pozycji lidera na polskim rynku centrów danych, ale także pretenduje Spółkę do roli jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którego głównym źródłem przychodów jest świadczenie usług kolokacji. ATM jest również obecnie jedynym tego typu podmiotem notowanym na giełdzie w tej części Europy.

Bardzo nas cieszy mocny początek roku w działalności telekomunikacyjnej. Widać już w wynikach finansowych spółki pierwsze przychody z oddanego w końcówce roku budynku F3 wchodzącego w skład Centrum Danych ATMAN powiedział Maciej Krzyżanowski, prezes zarządu ATM S.A. Stale utrzymujące się duże zainteresowanie naszymi usługami klientów z Polski i zagranicy pozwala mówić o bardzo dobrych perspektywach dla ATM w 2012 roku dodał Maciej Krzyżanowski.

Transmisja danych i usługi światłowodowe

Drugim obszarem działalności telekomunikacyjnej ATM, który odpowiada za ponad 34% przychodów telekomunikacyjnych, jest transmisja danych i usługi światłowodowe. W tym obszarze Spółka zanotowała ponad 12% wzrost przychodów ze sprzedaży, wynikający zarówno z realizowanych kontraktów na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych, jak i ze wzrostu sprzedaży usług transmisji danych dla sektora biznesowego. Istotnym motorem wzrostu w tym obszarze są zasoby infrastrukturalne ATM: jedne z najbardziej rozbudowanych światłowodowych sieci metropolitalnych w 8 największych miastach Polski, jak również szerokopasmowa optyczna sieć transmisyjna w relacjach międzymiastowych.

Dostęp do Internetu

W trzecim obszarze działalności telekomunikacyjnej usługach dostępu do Internetu, Spółka obser­wu­je zatrzymanie występującego od początku 2010 roku spowolnienia. Co prawda w ujęciu rocznym zanotowano w I kw. 2012 roku spadek przychodów o 4% w porównaniu do I kw. 2011 roku, natomiast już trzeci kwartał z rzędu wyniki sprzedaży dostępu do Internetu wykazują lekką tendencję wzrostową.

ATM S.A. jest spółką telekomunikacyjną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę