Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Udany trzeci kwartał w działalności telekomunikacyjnej ATM S.A.
12.11.2012

Narastająco po trzech kwartałach 2012 roku ATM S.A. osiągnęła w segmencie usług telekomunikacyjnych dobre wyniki finansowe. Spółka wypracowała 135,96 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 33% r/r), 53,34 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 5% r/r) i 16,2 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 20% r/r) oraz 30,43 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 11% r/r).

Po słabszym drugim kwartale udało się wypracować w trzecim kwartale br. wynik zbliżony do najlepszego w wieloletniej działalności firmy I kwartału 2012 roku. ATM w ostatnich trzech miesiącach osiągnęła ponad 40,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 7% r/r), 17,84 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost 1% r/r), 5,72 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 23% r/r) oraz 10,75 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 8% r/r).

Spółka w tym okresie z powodzeniem rozwijała sprzedaż swoich usług telekomunikacyjnych w sektorze klientów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora prywatnych usług medycznych. Obecnie z usług kolokacji, transmisji danych i dostępu do Internetu, świadczonych przez ATM pod markami ATMAN i Thinx Poland, korzystają już wszyscy najwięksi przedstawiciele sektora prywatnych usług medycznych w Polsce. W gronie klientów ATM S.A. znajdują się m.in. Medicover, Centrum Medyczne Damiana, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., LUX MED oraz Medrun i TMS Diagnostyka.

Centra danych
Kontynuując trend z lat ubiegłych, najlepsze wyniki udało się osiągnąć w obszarze usług centrów danych. Wykorzystując oddane do użytku na początku bieżącego roku nowe powierzchnie w serwerowniach, spółka uzyskała w III kw. 2012 roku 18% wzrostu przychodów z usług kolokacji w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i 5-procentowy wzrost w porównaniu do II kwartału tego roku. Narastająco po trzech kwartałach 2012 roku ATM S.A. wypracowała ponad 36,7 mln zł przychodów ze sprzedaży usług kolokacyjnych, co stanowi 91% całej zeszłorocznej sprzedaży.
Po raz kolejny usługi kolokacji były motorem naszych wzrostów w działalności telekomunikacyjnej. Przed nami jeszcze silna końcówka roku, gdyż zakładamy finalizację trwających rozmów dotyczących istotnych powierzchni w naszych centrach danych powiedział Maciej Krzyżanowski, prezes zarządu ATM S.A.

Transmisja danych
W drugim co do wielkości segmencie działalności, tj. transmisji danych i usługach światłowodowych, spółka zanotowała w minionym kwartale równie zadowalające wyniki finansowe. W III kwartale ATM osiągnął w tym obszarze ponad 11,1 mln zł przychodów, notując przy tym lekki, 3-procentowy spadek w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Do głównych powodów należy zaliczyć zakończenie trwających przez ostatnich 6 kwartałów projektów na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych, które polegały na udostępnianiu światłowodowych sieci metropolitalnych w największych miastach Polski na potrzeby realizacji kontraktów związanych m.in. z LTE.
Obecnie rozpoczęliśmy świadczenie nowych kontraktów bazujących na infrastrukturze światłowodowej sieci ATMAN, co też w perspektywie kolejnych kwartałów powinno zapewnić spółce dodatkowe przychody w obszarze transmisji danych i usług światłowodowych powiedział Maciej Krzyżanowski, prezes zarządu ATM S.A.

Dostęp do Internetu
W zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu dla klientów biznesowych ATM w kolejnym kwartale obserwuje spadek przychodów. Trzeci kwartał był szczególnie dotkliwy, gdyż spółka zanotowała o ponad 0,4 mln zł mniejsze przychody niż w poprzednim kwartale 2012 roku, wypracowując tylko 5,25 mln zł przychodów, które były o 10% mniejsze niż w analogicznym okresie minionego roku. ATM, podobnie jak większość innych dostawców hurtowego dostępu do Internetu, odczuwa od kilku kwartałów istotny spadek cen jednostkowych, które nie są kompensowane wzrastającym wolumenem przesyłanego ruchu IP. Niemniej udział przychodów z dostępu do Internetu jest systematycznie zmniejszany przez inne kategorie produktowe, przez co ten rodzaj usług nie wpływa już tak istotnie na generowane przychody z działalności telekomunikacyjnej. W III kwartale br. udział trzech głównych produktów w całości przychodów telekomunikacyjnych (z wyłączeniem przychodów z OST 112) wynosił odpowiednio: kolokacja 41,9%, transmisja danych i usługi światłowodowe 37,1%, dostęp do Internetu 17,4%.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę