Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM: Bardzo dobry ostatni kwartał i rekordowe wyniki 2012 roku
26.02.2013

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2012 roku. Działalność świadczoną pod markami ATMAN i Thinx Poland spółka może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Wyniki finansowe w IV kwartale 2012 roku istotnie wzrosły: ATM S.A. osiągnęła 21,13 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 21% r/r), 8,62 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 69% r/r) i 13,86 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 42% r/r). Przychody z wyłączeniem oddzielnie traktowanego kontraktu OST 112 wyniosły w IV kwartale 2012 roku 34,13 mln zł (wzrost o 16% r/r).

W całym 2012 roku ATM S.A. wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 126,7 mln zł* (wzrost o 8% r/r), 76,0 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 7% r/r), 23,5 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 39% r/r) oraz 14,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (wzrost o 231% r/r). Zysk EBITDA wzrósł aż o 22%, osiągając w 2012 roku 44,6 mln zł.

Porównanie wyników całego roku 2012 z rokiem poprzednim pokazuje znaczącą poprawę wyników finansowych na wszystkich najważniejszych poziomach skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, co pokazuje poniższe zestawienie:

Wybrane dane finansowe 2012 2011 zmiana %
Przychody ze sprzedaży (bez OST 112) 126 695 117 819 +8%
- w tym z usług centrów danych 49 753 40 017 +24%
Marża ze sprzedaży 76 029 70 754 +7%
Zysk operacyjny 23 491 16 889 +39%
EBITDA 44 554 36 534 +22%
Zysk brutto** 16 611 7 555 +120%
Zysk netto** (z działalności kontynuowanej) 14 804 4 479 +231%

**) dane za 2011 r. pomniejszone o zyski finansowe z jednorazowej transakcji związanej ze sprzedażą spółki zależnej inONE S.A.

Za nami bardzo intensywny rok. Z powodzeniem udało się zrealizować podział ATM na dwie niezależne spółki notowane na giełdzie. W roku 2012 osiągnęliśmy znakomite wyniki finansowe, osiągając rekordowe zyski zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto z działalności kontynuowanej powiedział Maciej Krzyżanowski. Zrealizowaliśmy założenia zarówno inwestycyjne, jak i handlowe, co też widać na poziomie wypracowanego zysku EBITDA. Kwartalnie jest to już blisko 14 mln zł, a rocznie ponad 44,6 mln zł. Dodatkowo na przełomie roku sfinalizowaliśmy kilka istotnych kontraktów na usługi centrów danych, co pozytywnie wpłynie na bazę przychodów osiąganych w pierwszej połowie 2013 roku dodał Krzyżanowski.

Podobnie jak w okresach poprzednich, w czwartym kwartale minionego roku znacząco wzrosły przychody z usług centrów danych (kolokacji i hostingu). Przychody te wyniosły w ostatnim kwartale 13,32 mln zł (wzrost o 23% r/r). W całym roku ATM w obszarze kolokacji osiągnęła blisko 50 mln zł przychodów (wzrost 24% r/r), z czego ponad 97% były to przychody abonamentowe. Udział przychodów kolokacyjnych w całości przychodów telekomunikacyjnych wyniósł 40%, a marża abonamentowa wygenerowana przez te usługi stanowiła ponad 50% całości marży abonamentowej wypracowanej przez ATM w 2012 roku.

*) bez przychodów z kontraktu OST 112


ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

Pliki do pobrania:
pdfATM Bardzo dobry ostatni kwartał i rekordowe wyniki 2012 rokuPDF (170.05 KB)


 
w góręw górę