Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Wyniki ATM S.A. kontynuują rajd w górę
02.09.2013

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2013 roku. Osiągnięte w II kwartale br. wyniki były istotnie lepsze niż wypracowane w analogicznym okresie 2012 roku, co przełożyło się na wysoką dynamikę wzrostu zysków Spółki: marża ze sprzedaży wyniosła 37,9 mln zł (wzrost o 7%), EBITDA 22,1 mln zł (wzrost o 12% r/r), zysk operacyjny 12,7 mln zł (wzrost o 21% r/r), zaś zysk netto z działalności kontynuowanej 8,5 mln zł (wzrost o 21% r/r).

Spółka nadal koncentruje się na rozwoju usług związanych z centrami danych (kolokacji i hostingu), co zaowocowało znaczącym wzrostem przychodów i marży ze sprzedaży. W połączeniu ze stabilnym poziomem kosztów stałych wzrosty te przełożyły się na istotne zwiększenie zysku operacyjnego i EBITDA.

W pierwszym półroczu 2013 roku przychody z usług centrów danych wzrosły o 16% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku
i osiągnęły poziom ponad 27,5 mln zł. W szczególności bardzo dobry był drugi kwartał br., w którym po raz pierwszy w historii Spółki przekroczone zostało 14 mln zł przychodów z kolokacji (14,3 mln zł, wzrost o prawie 20% r/r). Ponad 96% przychodów stanowią przychody abonamentowe, w większości oparte na długoterminowych umowach, gwarantując stabilność przychodów w kolejnych okresach.

Konsekwentnie realizowana strategia, zakładająca systematyczne zwiększanie udziału przychodów z usług kolokacji poprzez umacnianie pozycji lidera polskiego rynku usług centrów danych oraz poszerzanie portfela klientów zagranicznych, przynosi spodziewane efekty. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że udaje nam się utrzymać nieco wyższą dynamikę wzrostu przychodów kolokacyjnych niż szacowane przez niezależnych ekspertów tempo wzrostu wartości całego rynku tego typu usług w Polsce powiedział Maciej Krzyżanowski, Prezes Zarządu ATM S.A.

Wyniki finansowe drugiego pod względem udziału w strukturze przychodów ATM obszaru działalności usług transmisji danych również zanotowały solidny wzrost. Przychody z tego tytułu za I półrocze 2013 r. osiągnęły 24,5 mln zł (wzrost o ponad 14% r/r).
W przychodach ze sprzedaży usług dostępu do Internetu, Spółka, podobnie jak inni operatorzy telekomunikacyjni, odnotowuje dalsze spadki przychodów. W drugim kwartale bieżącego roku przychody z tego tytułu wyniosły 4,6 mln zł (spadek o ok. 2% q/q).

Na szczęście przychody ze sprzedaży usług dostępu do Internetu w coraz mniejszym stopniu obciążają wzrosty w pozostałych obszarach działalności, jako że udział marży ze sprzedaży tych usług w całości marży abonamentowej uzyskiwanej przez Spółkę wyniósł w pierwszym półroczu 2013 roku już tylko 13% (vs. 17% w analogicznym okresie 2012 roku) dodał Tadeusz Czichon, Wiceprezes Zarządu ATM S.A.

Spółka od wielu kwartałów konsekwentnie zwiększa swoje zyski operacyjne. Reprezentatywny dla wartości spółki skumulowany zysk EBITDA za poprzednie cztery kwartały stale rośnie i osiągnął na koniec pierwszego półrocza 2013 roku około 47 mln zł:

EBITDA za ostatnie 4 kwartały na koniec danego okresu (w mln zł)

I kw. 2011 34,8
II kw. 2011 36,3
III kw. 2011 35,8
IV kw. 2011 37,1
I kw. 2012 38,7
II kw. 2012 39,4
III kw. 2012 40,2
IV kw. 2012 44,3
I kw. 2013 45,1
II kw. 2013 46,9

Począwszy od obecnego okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa ATM S.A. prezentuje wyniki spółki mPay S.A. jako działalność zaniechaną, w związku z decyzją Zarządu ATM o przeznaczeniu posiadanych przez ATM akcji mPay S.A. do zbycia i ostatecznym wycofaniu się Grupy Kapitałowej ATM S.A. z działalności w zakresie płatności mobilnych.


ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

Pliki do pobrania:
pdfATM_wyniki_H12013PDF (205.53 KB)


 
w góręw górę