Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM S.A. wycofuje się z rynku płatności mobilnych
14.11.2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego opublikowanego przez mPay S.A. o zmianie własności znaczących pakietów akcji spółki mPay, Zarząd ATM S.A. wyjaśnia, że w dniu wczorajszym 20 160 000 akcji mPay S.A. (45% udziału w kapitale zakładowym) zostało przeniesionych z ATM S.A. na grupę Grupę Lew S.A., operatora sieci sprzedaży elektronicznej posiadającego status Krajowej Instytucji Płatniczej i dużą sieć współpracujących punktów handlowych. Pozostałe akcje mPay S.A. należące do ATM zostaną w najbliższych dniach przeniesione na fundusz Arbux Investments Ltd., inwestujący na rynku płatności. Tym samym ATM wycofuje się ostatecznie z inwestycji w spółkę mPay S.A.

Decyzja ATM o wycofaniu się z inwestycji była zapowiadana w raportach okresowych a aktywa związane z tą inwestycją były prezentowane w sprawozdaniach finansowych ATM S.A. jako aktywa przeznaczone do zbycia.

Wycofanie się z inwestycji związane jest z rezygnacją ATM z dalszych nakładów finansowych na rozwój mPay S.A., jako że działalność mPay nie jest związana z podstawową działalnością ATM, to jest ze świadczeniem usług centrów danych i usług transmisji danych. Spółka mPay, w celu dalszego rozwoju na rynku płatności mobilnych, wymaga dalszego wsparcia finansowego ze strony głównego właściciela, którym powinien być podmiot specjalizujący się w usługach świadczonych na tym rynku.

Inwestycja ATM w spółkę mPay, rozpoczęta w 2006 roku, zakończyła się dla ATM niepowodzeniem i na przestrzeni minionych lat przyniosła spółce ATM straty. Skala inwestycji w spółkę i związane z tym wydatki były przedwczesne w stosunku do rozwoju rynku, a optymizm co do tempa upowszechniania się technologii płatności za pomocą telefonu wygórowany. Obecna sytuacja rynkowa pozwala na wiarę, że jest to właściwy czas na budowanie biznesu płatności telefonem komórkowym, ale wymaga to zainwestowania dalszych środków finansowych, co zdaniem Zarządu ATM jest na tyle odległe od podstawowej działalności ATM, że nie byłoby korzystne dla Spółki i jej akcjonariuszy. Grupa LEW, która nabyła znaczący pakiet akcji mPay S.A., mając dużą sieć współpracujących akceptantów może pomóc spółce mPay odnieść sukces przy mniejszych nakładach, gdyż posiada kompetencje i duże doświadczenie w tym obszarze.

Z perspektywy czasu decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji 8 lat temu Zarząd ATM uznaje za nietrafioną. Wpisywała się ona w ówczesną strategię poszukiwania szans na inwestowanie w obiecujące start-upy w obszarze informatyki i integracji systemowej. Strategia taka stwarza co prawda szanse dużego sukcesu, ale także wiąże się ze znacznym ryzykiem poniesienia porażki. Po wydzieleniu w 2012 roku z ATM działalności informatycznej do odrębnej, niepowiązanej z ATM spółki, tego typu przedsięwzięcia nie są w ATM podejmowane.

Zbycie akcji w mPay S.A. będzie miało wpływ na wynik ATM S.A. w czwartym kwartale 2013 r. w części dotyczącej działalności zaniechanej. W sprawozdaniu skonsolidowanym zysk netto zmaleje z tego powodu o ok. 3,4 mln zł, a w sprawozdaniu jednostkowym o ok. 5,0 mln zł. Straty te nie są związane z żadnymi wydatkami Spółki w bieżącym okresie sprawozdawczym i nie mają żadnego wpływu na jej kondycję finansową.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę