Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM z rekordowymi wynikami za 2013 rok
20.03.2014


ATM S.A. zaprezentowała raport finansowy za 2013 rok. Osiągnięte w minionym roku wyniki finansowe były rekordowe - wszystkie najważniejsze pozycje sprawozdania z dochodów zostały poprawione w stosunku do bardzo dobrego dla Spółki 2012 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 131 mln zł (po wyłączeniu przychodów ze sprzedaży z kontraktu OST 112), marża ze sprzedaży - 77 mln zł, zysk operacyjny - 26 mln zł, zaś EBITDA - 46 mln zł.

Warszawa, 20 marca 2014 r. Dynamika wzrostów wyżej wymienionych wyników działalności operacyjnej była na poziomie 3-5%, co w konsekwencji istotnego obniżenia kosztów finansowych przyniosło bardzo istotną poprawę zysku brutto (o 33% r/r, do 20,3 mln zł) oraz zysku netto z działalności kontynuowanej (o 43% r/r, do 19,8 mln zł). Spółka utrzymała wysoki poziom rentowności (ok. 60% marży ze sprzedaży), również dzięki zachowaniu dyscypliny w obszarze kosztów stałych. Udział przychodów abonamentowych w całości przychodów ATM został utrzymany w 2013 roku na wysokim poziomie (ok. 88%), dzięki czemu zapewniona jest stabilność przepływów pieniężnych przyszłych okresów.

W minionym roku, podobnie jak w okresie wcześniejszym, najdynamiczniej rosnącą częścią biznesu Spółki były usługi centrów danych (kolokacja i hosting). Udało się dzięki temu ugruntować pozycję lidera rynku kolokacyjnego w Polsce. Przychody z tego tytułu wzrosły o ponad 17% r/r, osiągając rekordowe 58 mln zł, z czego aż 97% stanowiły opłaty cykliczne (abonamentowe). Udział usług centrów danych w całkowitej marży ATM wyniósł za cały 2013 rok już ponad 60%, co dobitnie obrazuje rosnącą rolę tej kategorii usług w działalności Spółki.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że obrana przez nas strategia intensywnych inwestycji w kolokacyjną część biznesu przynosi rezultaty i jesteśmy jednym z głównych beneficjentów dynamicznego wzrostu tej bardzo perspektywicznej gałęzi polskiego rynku teleinformatycznego. Również w przyszłość patrzymy z optymizmem, który uzasadnia między innymi aktualnie prowadzona liczba rozmów oraz postępowań ofertowych dotyczących oferty kolokacyjnej ATM, które istotnie przekraczają poziomy dotychczas obserwowane w historii Emitenta powiedział Tadeusz Czichon, Wiceprezes Zarządu ATM S.A.

Omawiając wyniki usług centrów danych, warto wspomnieć o bardzo dynamicznie rosnącej ich części dzierżawie serwerów dedykowanych. W całym 2013 roku przychody z tego tytułu wzrosły o ponad 190% z 1,3 mln zł do 3,8 mln zł. Wzrost ten wpisuje się w coraz silniej obserwowany wśród polskich przedsiębiorstw trend outsourcingu infrastruktury IT. Usługa ATMAN EcoSerwer pozwala klientom na korzystanie z serwerów bez konieczności inwestowania w sprzęt i rozliczana jest w formie abonamentowej.

W celu zapewnienia odpowiedniej podaży powierzchni kolokacyjnej w obliczu dynamicznie rosnącego popytu ATM prowadzi ambitny proces inwestycyjny, w ramach którego w okolicach połowy bieżącego roku oddane zostanie do użytkowania kolejne nowe centrum danych budynek F4 na terenie kampusu Centrum Danych ATMAN w Warszawie. Ponadto konsekwentnie realizowane są dalsze inwestycje w ramach projektu Centrum Innowacji ATM budynek centrum danych F5 (przewidziany do uruchomienia w 2015 roku) oraz budynek biurowy.

Druga ważna kategoria usług ATM transmisja danych i usługi światłowodowe przyniosła w 2013 roku ok. 49,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, dzięki czemu zanotowany został na tym polu niespełna 4-procentowy wzrost r/r. Na uwagę zasługuje tutaj bardzo dobry wynik wypracowany w czwartym kwartale minionego roku 13,9 mln zł przychodów, do którego osiągnięcia walnie przyczyniła się duża umowa na sprzedaż łączy podpisana z jednym z operatorów telekomunikacyjnych.

W kategorii usług dostępu do Internetu ATM, zgodnie z trendami rynkowymi, odnotowuje dalsze spadki przychodów. W całym 2013 roku przychody z tego tytułu wyniosły 18,3 mln zł (spadek o 14% r/r). Należy tutaj jednak zwrócić uwagę, że tempo spadków jest z kwartału na kwartał coraz wolniejsze (od -10,5% dla III/II kw. 2012 r. do -0,5% dla IV/III kw. 2013 r.), co wynika m.in. z systematycznego zwiększania się zainteresowania ofertą ATM przez mniejsze podmioty, dzięki którym coraz skuteczniej udaje się niwelować negatywny efekt spadku cen jednostkowych i zmniejszania przychodów od większych odbiorców. W ciągu 2013 roku Spółka odnotowała 18-procentowy wzrost liczby klientów usług dostępu do Internetu.

Sprzedaż usług transmisji danych i dostępu do Internetu do mniejszych podmiotów jest możliwa ze względu na konsekwentne zwiększanie zasięgu sieci światłowodowej należącej do Emitenta. Poszerzający się zasięg sieci wyraża się rosnącą liczbą lokalizacji biznesowych głównie biurowców przyłączonych do sieci, zgodnie z zaprezentowaną w ubiegłym roku strategią Spółki. W ciągu 2013 roku liczba lokalizacji biznesowych w sieci światłowodowej ATM wzrosła o ponad 40%. W dalszej perspektywie tendencja ta powinna się utrzymać, pozwalając na generowanie coraz wyższych przychodów od klientów biznesowych powiedział Maciej Krzyżanowski, Prezes Zarządu ATM S.A.

Negatywny wpływ na wyniki Spółki miało zamknięcie i ostateczne rozliczenie działalności zaniechanej związanej z usługami płatności mobilnych. Była ona prowadzona w grupie ATM w latach 2006-2013 przez spółkę mPay S.A., a strata z działalności zaniechanej nie miała wpływu na bieżące przepływy finansowe. W związku ze sprzedażą ostatniej ze spółek zależnych z dawnej grupy kapitałowej ATM, od roku 2014 Emitent będzie publikował już wyłącznie sprawozdania jednostkowe.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

Pliki do pobrania:
pdf2014_03_20_ATM_2013_news_wynikowyPDF (180.49 KB)


 
w góręw górę