Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku
14.05.2014

ATM S.A. zaprezentowała raport finansowy za I kwartał 2014 roku. Wyniki osiągnięte w minionym kwartale nie były w opinii Zarządu ATM w pełni zadowalające. Przyczyną tego stanu rzeczy były niższe od oczekiwanych przychody ze sprzedaży łączy.

Warszawa, 14 maja 2014 r. Przychody ze sprzedaży (po wyłączeniu kontraktu OST 112) osiągnęły poziom 30,3 mln zł, marża ze sprzedaży 18,1 mln zł, zaś zysk EBITDA 10,8 mln zł. Pozycje te odnotowały kilkuprocentowe spadki w stosunku do I kwartału 2013 roku. Spowodowało to także, że Spółka osiągnęła niższy zysk operacyjny niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Natomiast wyższy niż w roku ubiegłym był zysk brutto (4,5 mln zł, wzrost o 16%) i zysk netto (3,7 mln zł, wzrost o 22%).

Spółka zachowała wysoki poziom rentowności operacyjnej (ok. 60% marży ze sprzedaży, ok. 35% marży zysku EBITDA). Z uwagi na wspomnianą we wstępie niską wartość przychodów z dostawy nowych łączy oraz opłat instalacyjnych, udział przychodów abonamentowych w całości przychodów ATM osiągnął w I kwartale 2014 roku wyjątkowo wysoki, 97-procentowy poziom (historycznie oscylował wokół 90 procent).

Tradycyjnie już największy udział w przychodach i marży ATM miały w ubiegłym kwartale usługi centrów danych wygenerowały około 15 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 13,5% r/r). Abonamentowa marża ze sprzedaży usług kolokacyjnych stanowiła w pierwszym kwartale bieżącego roku już ponad 65% całkowitej marży abonamentowej ATM. Dynamika wzrostu przychodów z usług kolokacyjnych byłaby zauważalnie wyższa, gdyby nie negatywny wpływ ograniczenia współpracy z jednym z dużych klientów usług centrów danych (na skutek procesów konsolidacyjnych w branży klienta). Dodatkowo na spowolnienie wzrostu wpłynął wyjątkowo niski poziom przychodów związanych z usługami instalacyjnymi, szczególnie w porównaniu z IV kwartałem 2013 roku. Jednakże Spółka prowadzi obecnie dużą liczbę zaawansowanych rozmów z potencjalnymi klientami, w tym zainteresowanymi skorzystaniem z oferty aktualnie wykańczanych nowych serwerowni, które powinny zaowocować kontraktami w kolejnych kwartałach roku.

W dalszym ciągu bardzo dynamicznie rośnie podkategoria usług centrów danych dzierżawa serwerów dedykowanych ATMAN EcoSerwer. W I kwartale bieżącego roku przychody z tej działalności wzrosły 2,5-krotnie (r/r) i stanowiły już ok. 5% całkowitych przychodów ATM (bez kontraktu OST 112). Usługa dzierżawy serwerów dedykowanych pozwala klientom na korzystanie z serwerów bez konieczności inwestowania w sprzęt i rozliczana jest w formie abonamentowej.

Przychody ze sprzedaży usług transmisyjnych były w I kwartale bieżącego roku wyraźnie niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku (spadek o 21% r/r do 9,6 mln zł). Wynika to, jak już wspomniano wyżej, z wyjątkowo niskich przychodów ze sprzedaży nowych łączy. Główne przyczyny tego stanu rzeczy to zakończenie kontraktów realizowanych w poprzednich latach oraz przeciągające się negocjacje w sprawie potencjalnych nowych kontraktów w dziedzinie zapewnienia światłowodów dla operatorów telekomunikacyjnych w tym do stacji bazowych. Spowolnienie w tym obszarze może być związane z relatywnie słabymi wynikami dużych operatorów, a także zawirowaniami związanymi z aukcjami na częstotliwości LTE.

Pozytywnym zjawiskiem było odnotowanie przez Spółkę kwartalnego wzrostu (o 0,5% q/q) w abonamentowych przychodach z usług transmisyjnych. Jest to wynikiem systematycznie rosnącej liczby lokalizacji biznesowych przyłączonych do sieci ATMAN w ciągu 2013 roku wzrosła ona o ponad 40%, zaś w I kwartale bieżącego roku o kolejne 7%. W dalszej perspektywie tendencja ta powinna się utrzymać, pozwalając na generowanie coraz wyższych przychodów od klientów biznesowych (innych niż operatorzy telekomunikacyjni).

Wzrost zainteresowania ofertą ATM przez mniejszych klientów obserwowany jest także w obszarze usług dostępu do Internetu. W omawianym kwartale udało się dzięki temu zatrzymać trwający od końca 2011 roku spadek przychodów z tego rodzaju usług wygenerowane zostało 4,5 mln zł przychodów (zbliżona wartość do tej z ostatniego kwartału ubiegłego roku). Cieszy również kolejny przyrost liczby fakturowanych kontrahentów o 4% q/q.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl. 
w góręw górę