Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
Czym powinny się kierować instytucje finansowe przy wyborze centrum danych, by działać zgodnie z Rekomendacją D?
19.08.2014

W coraz większym stopniu konkurencyjność instytucji finansowych jest warunkowana przez bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych. Prawie 90 proc. Polaków otrzymuje wynagrodzenia przelewem, 77 proc. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, a 66 proc. posiada kartę płatniczą1. Na popularności zyskują również bankowość mobilna i analizy Big Data, które umożliwiają instytucjom finansowym skuteczniejsze personalizowanie oferty. Co by się jednak wydarzyło, gdyby dostęp do danych został przerwany choćby na chwilę?

Warszawa, 19 sierpnia 2014 r. Wystarczy przywołać w pamięci powtarzające się doniesienia o awariach bankowych serwisów internetowych lub utracie danych klientów, by dostrzec skalę zagrożeń. Tym większą, im więcej informacji jest gromadzonych i przetwarzanych w formie elektronicznych plików. Rosnące niebezpieczeństwo utraty (dostępu do) danych dostrzegła również Komisja Nadzoru Finansowego, która przedstawiła harmonogram dostosowania instytucji finansowych do Rekomendacji D do końca 2014 r.

Instytucje finansowe wybierają centra danych

Celem Rekomendacji D jest nakłonienie instytucji finansowych, aby zapewniły swojej technologii informacyjnej zarówno stabilność, jak i bezpieczeństwo. Obie możliwości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury IT oferują zdobywające coraz większą popularność usługi centrów danych: kolokacja, hosting i cloud computing. Odzwierciedleniem jest struktura klientów największego w Polsce Centrum Danych ATMAN.

Naszymi największymi klientami są m.in. banki, ubezpieczyciele i fundusze inwestycyjne. Potwierdzeniem jest niedawny długoterminowy kontrakt z czołową instytucją finansową na udostępnienie 25 proc. powierzchni w nowo otwartym obiekcie kolokacyjnym F4, który jest częścią Centrum Danych ATMAN powiedział Maciej Krzyżanowski, Prezes Zarządu ATM S.A., dodając Spodziewamy się, że Rekomendacja D może zachęcić kolejne organizacje finansowe do przeniesienia swoich zasobów do centrów danych, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jak to sprawdzić i na co zwrócić uwagę, by mieć pewność, że dostawca usług kolokacyjnych, hostingowych lub cloud computing gromadzi i przetwarza dane zgodnie z zaleceniami KNF?

Warunek pierwszy: bezpieczeństwo na poziomie prawnym

Jak wynika z Rekomendacji D, banki powinny posiadać sformalizowane zasady współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych, zapewniające bezpieczeństwo danych, a także poprawność działania środowiska teleinformatycznego2.

To oznacza, że każdy bank, który chce przenieść swoje zasoby do centrum danych, powinien zawrzeć z dostawcą usług centrów danych umowę typu SLA (Service Level Agreement), która pozwala zdefiniować m.in. zakresy odpowiedzialności po stronie dostawcy i użytkownika oraz podnosić poziom jakości i bezpieczeństwa usług w oparciu o najlepsze praktyki. Jednocześnie warto upewnić się, czy lokalizacja centrum danych, w ramach którego świadczone są usługi kolokacyjne, hostingowe lub cloud computing, jest właściwa ze względu na polskie i unijne prawo w zakresie ochrony danych osobowych powiedział Stanisław Dałek, kierownik produktu w Dziale Rozwoju Usług Telekomunikacyjnych ATM S.A.

Warunek drugi: bezpieczeństwo techniczne i technologiczne

KNF wskazuje, że równie ważne jest zapewnienie adekwatnej mocy do potrzeb banku. Dopiero wtedy infrastruktura teleinformatyczna, w tym zarówno jej architektura, jak i poszczególne komponenty, może zapewnić właściwe wsparcie działalności banku oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych3.

W tym celu warto upewnić się, czy centrum danych ma przynajmniej dwa niezależne tory zasilania miejskiego, dodatkowy generator awaryjny, a także dwa niezależne tory zasilania wewnętrznego z podtrzymaniem UPS. Nie mniej istotne są redundantna klimatyzacja i niezawodny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Dzięki temu transfer danych może być stabilny i wydajny. Duże moce obliczeniowe zapewniają także serwery z wydajnymi procesorami i pamięciami SSD, a także sieciowe pamięci masowe dodał Stanisław Dałek.

Warunek trzeci: bezpieczeństwo fizyczne

Bezpieczeństwo w wymiarze prawnym i technologicznym powinny uzupełniać mechanizmy, które zapewnią właściwy poziom kontroli dostępu do danych i informacji oraz dostępu fizycznego do kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej4.

Spełnienie tak sformułowanej rekomendacji wymaga w trybie 24/7 nie tylko ochrony i systemu kontroli dostępu, w tym monitoringu CCTV, ale też utrzymania systemu gaszenia, opieki operatorskiej i serwisowej, a także zagwarantowanie wymiany podzespołów lub uszkodzonego serwera w krótkim czasie wyjaśnił Stanisław Dałek.

* * *

Dopiero tak zaprojektowane centra danych, jak na przykład CD ATMAN, mogą oferować bezpieczne usługi kolokacyjne, hostingowe i cloud computing, a instytucje finansowe skupić się na własnym biznesie, bez konieczności martwienia się o stabilność działania warstwy technicznej podsumował Stanisław Dałek.


1 Na podstawie danych Narodowego Banku Polski, zawartych w raporcie Zwyczaje płatnicze Polaków, maj 2013.

2 Rekomendacja nr 10 (będąca częścią Rekomendacji D) stanowi, że bank powinien posiadać sformalizowane zasady współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych, zapewniające bezpieczeństwo danych i poprawność działania środowiska teleinformatycznego, uwzględniające również usługi świadczone przez podmioty należące do grupy kapitałowej banku.

3 W rekomendacji nr 9, jako części Rekomendacji D, czytamy, że bank powinien posiadać sformalizowane zasady dotyczące zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, w tym jej architekturą, poszczególnymi komponentami, wydajnością i pojemnością oraz dokumentacją, zapewniające właściwe wsparcie działalności banku oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

4 Rekomendacja nr 11 z kolei, poświęcona m.in. bezpieczeństwu fizycznemu, stwierdza, że bank powinien posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające właściwy poziom kontroli dostępu logicznego do danych i informacji oraz dostępu fizycznego do kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej.

Pliki do pobrania:
pdfATM_Rekomendacja DPDF (111.78 KB)


 
w góręw górę