Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Aktualności  
ATM S.A. przedstawiła wyniki finansowe za 2014 rok
20.03.2015

Spółka opublikowała raport roczny za 2014 rok. W okresie tym wypracowane zostało 127,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (-2% r/r, po wyłączeniu OST 112), 73,7 mln zł marży ze sprzedaży (-4% r/r) oraz 43,4 mln zł zysku EBITDA (-6% r/r) i 21,6 mln zł zysku operacyjnego (-17% r/r). Zysk netto istotnie wzrósł z 1,3 mln zł w 2013 roku do 8,1 mln zł w roku ubiegłym.

Warszawa, 20 marca 2015 r. Wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2014 roku należy ocenić jako niespełniające oczekiwań Zarządu. Podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy to istotna obniżka przychodów ze sprzedaży łączy telekomunikacyjnych oraz niedostateczne tempo wzrostu przychodów abonamentowych z usług centrów danych.

Wzrost sprzedaży abonamentowej usług kolokacyjnych wyniósł 10,5% w stosunku do roku poprzedniego. Niestety, w tym roku zanotowaliśmy po raz pierwszy w historii istotny churn, czyli rezygnację klienta z części usług z przyczyn leżących po stronie biznesu klienta. Gdyby te niekorzystne zdarzenia nie nastąpiły, wzrost roczny tych przychodów wyniósłby ok. 17% i byłby dużo bardziej satysfakcjonujący dla akcjonariuszy ATM powiedział Prezes Zarządu ATM S.A. Tadeusz Czichon.

Dodatkowo zysk netto Spółki został w roku 2014 obciążony odpisem z tytułu potencjalnej utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Emitenta Linx Telecommunications B.V., w związku pogorszeniem koniunktury w Rosji, w której ta holenderska spółka koncentruje swoją działalność.

Wyniki operacyjne Linx są bardzo dobre i nie należy spodziewać się regresu, ale wpływ kursu rubla na wycenę wartości naszej inwestycji w tę spółkę ze względów ostrożnościowych został odzwierciedlony w wyniku ATM za rok 2014. Istnieją jednak znaczące szanse, że odpis ten zostanie odwrócony w latach następnych skomentował Tadeusz Czichon.

W roku 2014 Spółka kontynuowała inwestycje w rozbudowę swoich centrów danych. W połowie 2014 roku oddany został do użytkowania budynek F4 w ramach Centrum Danych ATMAN w Warszawie. Ponadto powstał budynek biurowy przeznaczony do świadczenia usług komplementarnych do usług kolokacyjnych. Realizacja tych inwestycji zgodna z harmonogramem Programu Centrum Innowacji ATM spowodowała zauważalny wzrost zadłużenia. Ale jednocześnie stanowi podstawę do znaczącego wzrostu przychodów z usług związanych z centrami danych w następnych okresach. Rok 2015 jest ostatnim w cyklu realizowanego obecnie programu inwestycyjnego po jego ukończeniu Spółka dysponować będzie odpowiednio dużym potencjałem powierzchni kolokacyjnej, aby w kolejnych latach czerpać wymierne korzyści ze spodziewanego dynamicznego wzrostu rynku centrów danych. Oznacza to również, że od 2016 roku istotnemu zmniejszeniu ulegną potrzeby inwestycyjne Spółki i będzie ona w stanie wypłacać większą część zysku w postaci dywidendy.

Kolejnym ważnym dla ATM wydarzeniem była zmiana składu Zarządu, która została uchwalona przez Radę Nadzorczą Spółki na początku listopada 2014 roku. Następstwem wyżej wymienionej zmiany było jeszcze w końcówce 2014 roku rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych, w tym dotyczących Pionu Sprzedaży i Marketingu. W wyniku intensywnych działań opracowane zostały fundamenty nowej strategii działania Emitenta, które wkrótce zostaną przedstawione Interesariuszom Spółki.

Rezultaty wypracowane w czwartym kwartale 2014 r. dają nadzieję na wyhamowanie negatywnych trendów, gdyż przychody abonamentowe ze wszystkich rodzajów świadczonych usług wykazały wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału. Mamy więc obiecującą bazę do dalszej poprawy wyników Spółki w roku 2015 powiedział Jacek Krupa, Wiceprezes Zarządu ATM S.A.

Intensywne działania rozpoczęte w Spółce pod koniec 2014 roku, w tym m.in. dedykowane rozszerzeniu i unowocześnieniu oferty oraz skierowane ku rynkom zagranicznym, w połączeniu z finalizowanym w bieżącym roku szeroko zakrojonym programem inwestycyjnym, powinny przynieść wymierne efekty już w drugiej połowie 2015 roku.

Głęboko wierzę, że podejmowane wysiłki pozwolą ATM wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu, a w szczególności przełożą się na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie potencjału lidera rynku kolokacyjnego oraz czołowego dostawcy usług transmisyjnych w Polsce. Nie mam bowiem żadnych wątpliwości, że usługi oferowane przez Spółkę idealnie wpasowują się w potrzeby dzisiejszego oraz jutrzejszego świata, w którym przetwarzane, przesyłane i gromadzone są coraz większe ilości danych zakończył Prezes Czichon.

Pliki do pobrania:
pdf2015_03_20_ATM_RR_2014_news_wynikowyPDF (243.23 KB)


 
w góręw górę